Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Matematik Vt -17 9B, Tunaskolan

Skapad 2016-08-19 13:08 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Arbetsområde under HT -16: Höstens kurs innehåller bl.a. tal, algebra, Pythagoras sats, samband, talföljder och mönster, funktioner, rymdgeometri Under Ht genomförs även den muntliga delen av nationella provet
Grundskola 9 Matematik

Matematik är en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är kopplad till samhälle och teknisk utveckling. 

Innehåll

Mål

Skriv en text som är riktad till eleverna och gör kopplingar till syfte i läroplanen.

Arbetssätt och redovisningsform

Undervisningen syftar till att du ska utvecklas i grundskolans fem uppsatta förmågor i matematik kopplade till olika teoriavsnitt. Undervisningen omfattar olika moment så som lärar- och elevledda genomgångar, praktiska uppgifter t. ex. matematiklaborationer eller utematematik och problemlösning i grupp. Du måste ta stort eget ansvar att tillgodose att mängden färdighetsträning i varje enskilt teoriavsnitt är tillräckligt, samt att du tränar på de fem färdigheterna såväl muntligt som skriftligt. Du arbetar både i skolan och hemma för att ligga i fas med den i förväg uppsatta planeringen och på så sätt säkerställa din bästa utveckling i matematik. 

 

Visa din kunskap - Bedömning

Dina kunskaper kommer att bedömas kontinuerligt under lektionerna både muntligt och skriftligt. 

Vid terminens slut görs en samlad bedömning i matrisen nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Matris matematik åk 7-9

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Räkna
Välja och använda lämpliga metoder för beräkningar.
Kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder.
Kan välja och använda fungerade matematiska metoder.
Kan välja och använda effektiva och fungerande matematiska metoder.
Skriftlig redovisning
Föra och följa matematiska resonemang.
Presentera och följa matematiska resonemang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Presentera och följa matematiska resonemang på ett korrekt och fungerande sätt.
Presentera och följa matematiska resonemang på ett effektivt och korrekt sätt.
Muntlig redovisning
Använda matematikens uttrycksformer och språk för att redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Bidra till att formulera frågeställningar, beräkningar och slutsatser. Redogör på ett i huvudsak fungerande sätt. För till viss del resonemang framåt.
Formulerar frågeställningar, beräkningar och slutsatser. Redogör på ett fungerande sätt. För resonemang framåt.
Formulerar frågeställningar, beräkningar och slutsatser. Redogör på ett fungerande och effektivt sätt. Fördjupar och breddar resonemang.
Problemlösning
Formulera och lösa problem.
Kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt. Bidrar till att formulera enkla modeller och förslag. Kan delvis bedöma lösningens rimlighet.
Kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt. Formulera enkla modeller och förslag. Kan relativt väl bedöma lösningens rimlighet. Anpassar metoden efter problemets karaktär. Bidra till att föreslå alternativa tillvägagångssätt.
Kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt. Formulera modeller och förslag. Kan bedöma lösningens rimlighet. Anpassar metoden efter problemets karaktär. Kan föreslå alternativa tillvägagångssätt.
Matematiska begrepp
Använda och analysera matematiska samband och begrepp.
Använder grundläggande begrepp i välkända sammanhang. Enkla och vanligt förekommande resonemang.
Använder och beskriver begrepp i kända sammanhang. Utvecklade resonemang.
Relaterar olika begrepp till varandra i nya sammanhang. Beskriver begrepp väl. Väl utvecklade resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: