Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Revolutioner

Skapad 2016-08-19 13:36 i Getingeskolan Halmstad
Ett arbetsområdet om revolutioner, den amerikanska, franska samt den industriella revolutionen. Vi kommer även göra jämförelser med de revolutioner som händer i dag.
Grundskola 8 – 9 Historia

Vad är en revolution? Varför sker revolutioner? Detta är svar som vi ska ta reda på. Du kommer att läsa om tre stora revolutioner, den amerikanska revolutionen, den franska samt den industriella revolutionen. Vi gör också jämförelser med de revolutioner som sker idag. Under 1700-talet skedde en rad olika händelser som skulle förändra livet för människor som levde då men även för oss idag. Även i nutid så har det skett revolutioner som i bl.a. i Egypten och Tunisien. Vad är det som göra att revolutioner bryter ut?

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi
  Syfte reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Arbetssätt

- Genomgångar

- Läsning av texter

- Arbete med frågor

- Film

 

Vi kommer att avsluta med ett skriftligt test. Datum kommer meddelas senare.

Bedömning

- Du ska visa dina kunskaper och resonemangsförmåga under lektionerna.

- Du ska visa dina förmågor under det skriftliga testet.

Detta ska du visa att du kan:

 

 

- Berätta och analysera orsakerna till och konsekvenserna av den franska, amerikanska revolutionen.

- Kunna ge exempel på händelser under den franska och amerikanska revolutionen samt viktiga personer under denna tid.

- Kunna ge exempel på den industriella utvecklingen samt vad den fick för konsekvenser för samhället.

- Förstå och använda viktiga begrepp som tex. upplysningen, triangelhandeln, feodalsystemet, revolution, jämlikhet, ideologi, diktatur, demokrati, imperialism, nationalism, konservatism, liberalism.

- Redogöra för hur olika grupper, tex. män, kvinnor, borgare, bönder, adel, fattiga, rika, påverkades av revolutionerna.

 

 

 

 

Matriser

Hi
Bedömningsmatris Revolutioner

F
E
D
C
B
A
Kunskaper om centrala ord och begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Förmåga att analysera.
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Förmåga att analysera. (forts.)
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: