Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teamplan Luft hösten 2016-2017

Skapad 2016-08-19 13:36 i Ugglumsledens förskola Partille
Förskola

Teamplanen ligger som grund för den pedagogiska dokumentationen och det systematiska kvalitetsarbetet. 

Innehåll

Vår vision

Alla barn ska när de lämnar vår förskola minnas tiden som trygg, rolig och lärorik.

Syfte med teamplanen

Teamplanen kan ses som ett verktyg för utveckling av verksamheten.

 • Den är ett stöd för analys- att stanna upp i arbetet
 • reflektera över vad som sker 
 • vad som behöver utvecklas i relation till uppsatta mål.

 

Teamplanen utformas utifrån KASAM-känsla av

 • sammanhang
 • hanterbarhet
 • begriplighet 
 • meningsfullhet.  

 

 Använd navet i årshjulet för systematiskt kvalitetsarbete som stöd så att planen "svarar på frågorna

"Var är vi? Vart ska vi? Hur gör vi? Hur blev det? 

Planen bör vara så vardagsnära som möjligt och på ett tydligt sätt verka för utveckling och lärande hos barnen.

Teamplanen ligger till grund för arbetslagets regelbundna planering och reflektion.

Fokusområden Partille

Allas lika värde

Professionalitet

Framåtanda

Fokusområden Oxleds förskolor 2016-2017

I år har Oxleds förskolor valt tre fokusområden

 • Unikum - pedagogisk dokumentation - systematiskt kvalietsarbete
 • Värdegrunden -Förhållningssätt -Likabehandling 
 • Estetiska lärprocesser

 

Unikum - pedagogisk dokumentation . Systematiskt kvalitetsarbete

Vi arbetar med Pedagogisk dokumentation och Systematiskt kvalitetsarbete och använder Unikum som verktyg i detta arbete.

Värdegrunden - Förhållningssätt - Likabehandling- hur möter vi alla barn?

Vi utgår från förskolans likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling. 

Estetiska lärprocesser

Var är vi?

 

 

Arbetslaget svarar på frågan VAR ÄR VI?

Utgå från Oxleds förskolors fokusområden/prioriterade områden.

"Pedagogisk dokumentation Systematiskt kvalitetsarbete/Unikum"
"Värdegrunden - Förhållningssätt - Likabehandling- hur möter vi alla barn?"

"Estetiska lärprocesser"

 
 

Beskriv var ni är just nu. Förväntningar, Förutsättningar.

Vi har just nu inskolningar på vår avdelning. Vi är också ett nytt arbetslag med en ny kollega. Vi är på ideplan och vi bubblar av ideer och nya tankar. Vi har börjat med buffe på vår avdelning där barnen får ta både frukost, lunch och mellanmål själva. Barnen får också välja själv var de vill sitta när de äter. Vi försöker få barnen självständiga där de kan ta egna beslut utan oss pedagogers inverkan. Förutsättningar som vi behöver är mycket planeringstid där vi kan utbyta tankar och ideer med vår nya kollega.  

 

Våren 2017.

Vi är ett nytt arbetslag igen, så nu ligger fokus på att skapa relationer. Vi fortsätter med buffén och med att försöka få barnen självständiga i matsituationen. Vi tycker det funkar bra och kommer fortsätta med buffé och valda platser i fortsättningen. Vi har fokuserat på innemiljön och ändrar om så att den passar barnens behov och utmanar till lek och lärande. Just nu ligger barnens intresse i att skapa, pärla, måla osv så vi har ändrat i vår ateljé, tagit fram mer material och ska göra plats på väggen för barnens konstverk. 

Vart ska vi?

Arbetslaget svarar på frågan VART SKA VI?

Utgå från Oxleds förskolors fokusområden/ prioriterade områden. 

"Pedagogisk dokumentation/Systematiskt kvalitetsarbete/ Unikum?"
"Värdegrunden - Förhållningssätt - Likabehandling- hur möter vi alla barn?"

"Estetiska lärprocesser"

 

Vad blir arbetslagets prioriterade mål på er avdelning?

Att vi ska bli en bra sammansvettsad barngrupp och arbetslag. Vi vill också att barnen ska bli mer självständiga. Vi har många ideer kring hur vi vill jobba i vår atelje och med skapande material. Vi har många idéer och det ska bli kul att komma igång.

Välj max tre mål som är konkreta och tydliga för oss i arbetslaget. Beskriv målet/målen så att det blir ett tydligt VART SKA VI?

- Sammansvettsat arbetslag och barngrupp

- Självständiga barn

- Mer fritt skapande och en inbjudande miljö 

Formulera ett önskat läge i förhållande till målen.

Koppla målen till läroplanen.

 

Att barnen blir självdrivande. Att vi inte ska behöva lägga oss i utan att vi kan backa. Ett önskeläge hade varit att barnen vågar och tar för sig att skapa utan att fråga utan bara gör. Vi vill att barnen kommer till ett läga där de känner att "vi äger detta" vi kan göra vad vi vill utan att fråga fröken.

 

 

 

Hur gör vi?

 

Arbetslaget svarar på frågan HUR GÖR VI?

Hur ska vi arbeta med vårt/våra mål? Beskriv så konkret som möjligt. Gärna i punktform. Varje vecka ska verksamheten och dokumentationen kunna kopplas till målet/målen. 

 • Observera barngrupp
 • Vi ska ta vara på vår planeringstid
 • planera och utvärdera
 • skapa förutsättningar för att barnen ska kunna upp nå målen
 • Ge det tid
 • Lyssna in barnen och stötta dem.
 • Vi ändrar om i ateljén och gör den dubbelt så stor!
 • Vi ställer fram materialet så det blir tillgängligt och lätt att få överblick över vad som finns.
 • Vi pratat mycket med barnen och försöker jobba ihop barngruppen till trygg och självsäker barngrupp. 
 • Vi inspirerades av vår studiedag där vi fick prova på olika skapande material och prata om konst. Vi har börjat att skriva ut bilder och diskuterar tillsammans med barnen om vad vi ser och känner när vi tittar på bilderna.

Vad behövs för att vi ska uppnå det önskade läget?

 

 • Tid
 • Tålamod
 • Material

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: