Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Wings 7 Section 1, start week 35.

Skapad 2016-08-19 13:40 i Gullstensskolan äldre Gullspång
En planering som utgår från det första kapitlet i Wings 7 Blue. Efter att vi läst in section 1 kommer eleverna att testas av på denna del. Jag meddelar eleverna och skriver in på skrivschemat när provet på Section 1 blir. Det viktiga är att följa med i varje veckas läxa. Vi bygger på kunskaperna vecka efter vecka. Följer man med noggrant så blir provet ingen överraskning. Keep it up the good work! :)
Grundskola 7 Engelska
We are now working with the first section in your English book, which deals with music. Overall, we will practise the basic skills which are needed to communicate in English. These include reading, writing, talking and listening.

We will work with:

-Words for instruments (learning new words)

-Words connected with music and artists (learning new words)

-How to talk about your favorite music (speaking exercises)

-How other people describe their favorite music (listening and reading exercises)

-How to write a short text about music (writing exercises)

Beskrivning: Vi följer inledningsvis här i årskurs 7 en planering som utgår från det första kapitlet i Wings 7 Blue.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Sånger och dikter.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9

Matriser

En
Kunskapskraven i Engelska på enklare svenska

Läsförståelse
t ex The idol phenomenon
Ännu ej nått kunskapskravet.
Du kan förstå det mesta av innehållet i olika typer av texter. Du förstår tydliga detaljer i texterna.
Du kan förstå det mesta av innehållet i olika typer av texter. Du förstår viktiga detaljer i texterna.
Du kan förstå både helhet och detaljer i olika typer av texter.
Hörförståelse
t ex The story of U2
 • En
Ännu ej nått kunskapskravet.
Du kan förstå det mesta av innehållet i engelska som talas lagom fort. Du förstår tydliga detaljer i det som sägs.
Du kan förstå det mesta av innehållet i engelska som talas lagom fort. Du förstår viktiga detaljer i det som sägs.
Du kan förstå både helhet och detaljer i engelska som talas lagom fort.
Samtala
Muntligt deltagande på lektionen
 • En
Ännu ej nått kunskapskravet.
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du pratar med andra i olika situationer. Du anpassar dig på ett ganska bra sätt till de som lyssnar, till budskapet och till situationen.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du pratar med andra i olika situationer. Du anpassar dig på ett bra sätt till de som lyssnar, till budskapet och till situationen.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du pratar med andra i olika situationer. Du anpassar dig på ett mycket bra sätt till de som lyssnar, till budskapet och till situationen.
Tala
Muntliga redovisningar Muntligt deltagande på lektionen
 • En
Ännu ej nått kunskapskravet.
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du gör olika muntliga redovisningar.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du gör olika muntliga redovisningar. Du anpassar din redovisning på ett bra sätt till de som lyssnar, till budskapet och till situationen.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du gör olika muntliga redovisningar. Du anpassar din redovisning på ett mycket bra sätt till de som lyssnar, till budskapet och till situationen.
Skriva
Grammatik Skrivuppgifter
 • En
Ännu ej nått kunskapskravet.
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver olika texter.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver olika texter. Du anpassar dina texter på ett bra sätt till de som lyssnar, till budskapet och till situationen.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du skriver olika texter. Du anpassar dina texter på ett mycket bra sätt till de som lyssnar, till budskapet och till situationen.
Förbättringar - skriva
Skrivuppgift
Ännu ej nått kunskapskravet.
Du kan göra enkla förbättringar av dina texter så att de blir tydligare och mer varierade.
Du kan göra utvecklade förbättringar av dina texter så att de blir tydligare och mer varierade.
Du kan göra utvecklade förbättringar av dina texter så att de blir tydligare och mer varierade.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: