Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djurens släktträd

Skapad 2016-08-19 13:49 i Emausskolan Västerås Stad
Hur djuren kan sorteras och klassificeras.
Grundskola 5 Biologi Svenska

Vad är ett urdjur?

Innehåll

Syftet

Du får träna din förmåga att:

 • använda biologins begrepp för att beskriva hur djuren är sorterade (NO)
 • kommunicera i tal och skrift
 • söka information från olika källor

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Mål

Se matris med kunskapskrav nedan.

Bedömning

Bedömning sker utifrån matrisen med kunskapskraven nedan.

Vi kommer att bedöma hur eleven:

 • söker och väljer ut information och bilder
 • är källkritisk
 • använder informationen för att skapa texter
 • använder biologins begrepp i sina beskrivningar
 • väljer passande bilder till sina texter
 • förbereder och genomför muntlig redovisning

 

Kopplingar till läroplan

 • Bi  E 6
  Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
 • Bi  E 6
  Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
 • Bi  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
 • Sv  E 6
  Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
 • Sv  E 6
  Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.

Undervisningen

Vi kommer att:

 • Ha genomgångar
 • Söka fakta och passande bilder
 • Läsa faktatexter
 • Plocka ut det viktiga i texterna
 • Skriva stödord (i keynote)
 • Muntlig redovisning

Kopplingar till läroplan

 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Bi  4-6
  Biologin och världsbilden Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
 • Bi  4-6
  Biologin och världsbilden Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Dokumentation

Vi gör en gemensam bild på djurens indelningar.

Keynotes.

Faktatexter.

Redovisa muntligt för årskurs 3.

Matriser

Sv Bi
Djurens släktträd

Mål utifrån kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6

Inte där än
Eleven kan
Söka information
Eleven kan söka naturvetenskaplig information.
 • Bi  E 6
 • Sv  E 6
Källkritisk
Eleven använder olika källor och för enkla resonemang om informationen och källornas användbarhet.
 • Bi  E 6
 • Sv  E 6
Använda informationen
Eleven kan använda informationer i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar.
 • Bi  E 6
Grundläggande kunskaper om biologiska samband
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska samband och använder biologiska begrepp i sina beskrivningar.
 • Bi  E 6
Välja passande bilder till sina texter
Eleven kan kombinera text med estetiska uttryck.
 • Sv  E 6
Muntlig redovisning
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning med viss anpassning till syfte och mottagare.
 • Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: