👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen

Skapad 2016-08-19 13:56 i Stamgärde skola Åre
Grundskola 4 – 6 Biologi
Vart tar maten vägen? Hur orkar du springa? Kan man klara sig utan skelettet? Varför är blodet rött? Vad finns det i luften som du behöver?

Innehåll

Förväntat resultat:

 • Berätta om matens väg genom kroppen.
 • Veta varför och hur vi andas.
 • Ge exempel på uppgifter som blodet har.
 • Förklara hur muskler och skelettet fungerar tillsammans.
 • Veta något om energi och hur vi använder den i kroppen.
 • Ge exempel på något som händer med kroppen när man blir gammal.

 

Syftet med kapitlet är att eleverna ska få kunskap om hur kroppen
fungerar. Eleverna ska kunna namnen på några organ, veta hur
de ser ut, var på kroppen de finns, vilka funktioner de har och hur
de samverkar. De ska veta vad kroppen behöver för att kunna växa,
röra sig och må bra och vad som händer när man åldras.
De ska kunna ge exempel på och berätta något om vanliga sjukdomar

 

 

 

 

Bedömning/ Examinationsuppgifter:

Jag kommer att bedöma kontinuerligt under arbetet. Det jag kommer att använda mig av är.

Hur aktiv du är i samtal genom frågor och lyssnar på andra.

Att du använder rätt begrepp när du förklarar och beskriver.

Om du kan koppla samman tidigare och nya kunskaper.

Vi kommer att avsluta med en diagnos.

 

Undervisning:

Vi kommer att arbeta med boken Koll på No, ha diskussioner i klassen, titta på media samt jobba med instuderingsuppgifter.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Kursplan i biologi år 4-6

Nivå 1
Nivå 2
Samtala och diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till **viss del för samtalen och diskussionerna framåt**.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som **för samtalen och diskussionerna framåt**.
Söka information
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för **enkla** resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för **utvecklade** resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Använda information
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med **viss** anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med **relativt god** anpassning till sammanhanget.
Fältstudier & undersökningar, frågeställningar & planeringar
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även **bidra till att formulera** enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även **formulera** enkla frågeställningar och planeringar som det **efter någon bearbetning** går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och **i huvudsak** fungerande sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och **ändamålsenligt** sätt.
Jämföra resultat & förbättra undersökningar
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då **enkla** resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt **bidrar till att ge förslag** som kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då **utvecklade** resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt **ger förslag som efter någon bearbetning** kan förbättra undersökningen.
Dokumentera undersökningar
Eleven gör **enkla** dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven gör **utvecklade** dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Biologiska sammanhang & begrepp
Eleven har **grundläggande** kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att **ge exempel på och beskriva** dessa med **viss** användning av biologins begrepp.
Eleven har **goda** kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att **förklara** och **visa på enkla samband** inom dessa med **relativt god** användning av biologins begrepp.
Samband i människokroppen
I **enkla och till viss del** underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
I **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
Beroende av och påverkan på naturen
Eleven kan **beskriva och ge exempel på** människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Eleven kan **förklara** och **visa på samband mellan** människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Livets utveckling
Eleven berättar om livets utveckling och **ger exempel på** organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Eleven berättar om livets utveckling och **visar på samband kring** organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Upptäckter och deras betydelse
Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.