Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Finurliga figurer Åk 3

Skapad 2016-08-19 14:12 i Presseskolan 4-6 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 3 Slöjd

Eleverna får bekanta sig med slöjdsalen och de redskap och material som finns där. Eleven får lära sig slöjdprocessens olika delar i form av idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen.

Innehåll

Dessa förmågor övas i ämnet slöjd Lgr11

 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

KONKRETISERING AV MÅLEN

Eleven ska tillverka en figur i textila material, efter en bild/skiss som de själva ritat utifrån en given inspirationskälla, t ex en berättelse

Eleven ska beskriva sin idé med hjälp av en skiss. Utifrån skissen ska eleven kunna tillverka ett mönster. Eleven ska öva på att nåla, klippa och sy för hand. Eleven ska med handledning kunna välja färg, material och form utifrån hur de vill att figuren ska se ut. Eleven ska värdera sitt slöjdarbete och kunna använda de begrepp vi använt.

INNEHÅLL OCH ARBETSSÄTT

Inledning: Läraren introducerar slöjdämnet, berättar om ämnets syfte och går igenom arbetsmiljö och säkerheten i salen.

Idéutveckling: Utgångspunkt för arbetet blir en av läraren bestämd inspirationskälla. Det kan t ex vara en berättelse eller ett föremål. Eleven skissar olika idéer på figurer utifrån uppgiften och väljer sedan ut en bild. Utifrån bilden gör eleven sedan ett eget mönster.

Överväganden: Läraren introducerar några olika material, som filt, tråd, garn, knappar och pärlor. Eleven väljer material utifrån sin skiss och sina idéer.

Framställning: Läraren demonstrerar de enkla former av hantverkstekniker vi ska använda och eleven tränar sig i att följa enkla instruktioner. Efter instruktionen tränar eleven sin förmåga praktiskt att förändra formen på sitt material till sin figur, genom att t ex nåla, klippa och sy, De utforskar materialens och redskapens möjligheter och tränar sig i att använda verktyg och tekniker på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Eleven tränar sig i hur färg, form och materialet påverkar figurens uttryck.

Värdering: Eleven reflekterar över hur figuren har blivit till. "Blev det som jag ville?", "Vad har jag lärt mig och kan använda i nästa projekt?" "Vad behöver jag träna på mer?". Eleven redovisar med fotografi och text på Slöjdportfolio.

CENTRALT INNEHÅLL

Kopplingar till läroplan

 • Sl  1-3
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
 • Sl  1-3
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  1-3
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
 • Sl  1-3
  Slöjdens arbetsprocesser Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
 • Sl  1-3
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Berättelser som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
 • Sl  1-3
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
 • Sl  1-3
  Slöjden i samhället Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.

BEDÖMNING

Bedömning sker under hela processen utifrån förmågorna:  utveckla en idé, göra överväganden, framställa och värdera.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: