Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - åk 7

Skapad 2016-08-19 14:13 i Gantofta skola Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Svenska
“Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer,livsåskådningar, generationer och språk möts.” Lgr 11

Innehåll

Vi kommer att arbeta med Chromebooks. INLÄMNINGAR SKER I CLASSROOM!

Eleverna kommer under hela läsåret att ha en bänkbok, alltså en bok att läsa vid sidan om det arbetsområde vi jobbar med. (Undantag vid litteraturprojekt).

 
Här i Unikum kommer bedömningen att synliggöras för såväl elev som förälder.

Matrisen nedan ger en överskådlig bild av elevens förmågor och kunskapsnivå. I tabellen hittar du alla kunskapskrav för betyget E - C - A i slutet av årskurs 9. Kunskapskraven är samma för åk. 7 och 8 men eleven bedöms utifrån kraven för respektive årskurs. De ifyllda fälten visar elevens uppnådda kunskapskrav.

När rutan "har arbetat med" är ifylld men bedömning saknas, betyder det att eleven har påbörjat arbetet men ännu inte visat att kunskapskrav är nådda.

Uppgifter

  • Ung idag v.35-39

  • Ungdomsromaner v.40-v.45

Matriser

Sv
Kunskapskrav Svenska - åk 9

Övergripande mål:
ANSVAR
  • Gr lgr11
  • Gr lgr11
Du deltar i undervisningen och tar ett visst ansvar för ditt eget och gruppens lärande.
Du deltar aktivt i undervisningen och tar ansvar för ditt eget och gruppens lärande.
Du deltar aktivt i undervisningen och tar gott ansvar för ditt eget och gruppens lärande

Syftet med undervisningen i svenska är att eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att:
  • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  • Sv   söka information från olika källor och värdera dessa.

Litterär kompetens

Har arbetat med
E
C
A
Läsning - lässtrategier
Du kan med ganska bra flyt läsa skönlitteratur och faktatexter. Du väljer och använder olika metoder på ett ganska bra sätt beroende på vilken typ av text du ska läsa.
Du kan med bra flyt läsa skönlitteratur och faktatexter. Du väljer och använder olika metoder på ett bra sätt beroende på vilken typ av text du ska läsa.
Du kan med mycket bra flyt läsa skönlitteratur och faktatexter. Du väljer och använder olika metoder på ett mycket bra sätt beroende på vilken typ av text du ska läsa.
Läsning - läsförståelse
Du har ganska bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör enkla sammanfattningar av innehållet och beskriver på ett ganska bra sätt när och varför saker händer.
Du har bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör utvecklade sammanfattningar av innehållet och beskriver på ett bra sätt när och varför saker händer.
Du har mycket bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör välutvecklade sammanfattningar av innehållet och beskriver på ett mycket bra sätt när och varför saker händer.
Läsupplevelsen - Tolka och resonera kring text
Du kan förstå och diskutera tydliga budskap i olika verk på ett enkelt sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om och med hjälp av frågor om livet och omvärlden.
Du kan förstå och diskutera budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk på ett utvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om och med hjälp av frågor om livet och omvärlden.
Du kan förstå och diskutera dolda budskap i olika verk på ett välutvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om och med hjälp av frågor om livet och omvärlden.
Litteratur i sammanhang
Du kan diskutera på ett enkelt sätt om olika verk och om personerna som skapat dem.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om olika verk och om personerna som skapat dem.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om olika verk och om personerna som skapat dem.
Du kan dra ganska bra slutsatser om hur olika verk har påverkats av den tid och kultur som de skapats i.
Du kan dra bra slutsatser om hur olika verk har påverkats av den tid och kultur som de skapats i.
Du kan dra mycket bra slutsatser om hur olika verk har påverkats av den tid och kultur som de skapats i.

Muntlig kompetens

Samtala
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om olika saker så att samtalet och diskussionen fortsätter på ett ganska bra sätt. Du motiverar dina åsikter på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om olika saker så att samtalet och diskussionen fortsätter på ett bra sätt. Du motiverar dina åsikter på ett bra sätt.
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om olika saker så att samtalet och diskussionen fortsätter på ett mycket bra sätt. Du motiverar dina åsikter på ett mycket bra sätt.
Muntlig redogörelse
Du kan förbereda och hålla en enkel muntlig redovisning med början, innehåll och ett slut som fungerar ganska bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar, till budskapet och situationen på ett ganska bra sätt.
Du kan förbereda och hålla en utvecklad muntlig redovisning med början, innehåll och ett slut som fungerar bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar, till budskapet och situationen på ett bra sätt.
Du kan förbereda och hålla en välutvecklad muntlig redovisning med början, innehåll och ett slut som fungerar mycket bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar, till budskapet och situationen på ett mycket bra sätt.

Skriftlig kompetens

Skriva - textkvalietet
Du kan skriva olika typer av texter med ett ganska varierat språk och du binder ihop texten på ett enkelt sätt. Du anpassar språket till den typ av text du skriver och använder regler för hur man skriver på ett ganska bra sätt.
Du kan skriva olika typer av texter med ett varierat språk och du binder ihop texten på ett utvecklat sätt. Du anpassar språket till den typ av text du skriver och använder regler för hur man skriver på ett bra sätt.
Du kan skriva olika typer av texter med ett mycket språk och du binder ihop texten på ett utvecklat sätt. Du anpassar språket till den typ av text du skriver och använder regler för hur man skriver på ett mycket bra sätt.
Skriva - berättande
Du kan skriva berättande texter med enkla beskrivningar och olika sätt att berätta. Du bygger upp handlingen på ett enkelt sätt.
Du kan skriva berättande texter med utvecklade beskrivningar och olika sätt att berätta. Du bygger upp handlingen på ett utvecklat sätt.
Du kan skriva berättande texter med välutvecklade beskrivningar och olika sätt att berätta. Du bygger upp handlingen på ett välutvecklat sätt.
Förstärka texter
Du kan på ett ganska bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck och medier tillsammans med dina texter för att göra budskapet starkare och mer levande.
Du kan på ett bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck och medier tillsammans med dina texter för att göra budskapet starkare och mer levande.
Du kan på ett mycket bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck och medier tillsammans med dina texter för att göra budskapet starkare och mer levande.
Textbearbetning - ge respons
Du kan ge enkla omdömen om innehållet i texter och hur de är uppbyggda.
Du kan ge utvecklade omdömen om innehållet i texter och hur de är uppbyggda.
Du kan ge välutvecklade omdömen om innehållet i texter och hur de är uppbyggda.
Textbearbetning - använda respons
Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett ganska bra sätt.
Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett bra sätt.
Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett mycket bra sätt.

Språkkunskaper

Språkhistoria
Du kan diskutera på ett enkelt sätt det svenska språkets historia och speciella kännetecken. Du beskriver likheter och skillnader mellan svenskan och andra nordiska språk.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt det svenska språkets historia och speciella kännetecken. Du beskriver likheter och skillnader mellan svenskan och andra nordiska språk.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt det svenska språkets historia och speciella kännetecken. Du beskriver likheter och skillnader mellan svenskan och andra nordiska språk.

Informationssökning och källkritik

Hantera information
Du kan söka och sätta ihop information från några källor. Du diskuterar på ett enkelt sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du kan söka och sätta ihop information från flera olika källor. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du kan söka och sätta ihop information från många källor. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Sammanställa information
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda enkla beskrivningar och förklaringar. Du använder ett enkelt språk som hör ihop med det du skriver om. Du använder citat och källhänvisningar på ett ganska bra sätt.
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda utvecklade beskrivningar och förklaringar. Du använder ett utvecklat språk som hör ihop med det du skriver om. Du använder citat och källhänvisningar på ett bra sätt.
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda välutvecklade beskrivningar och förklaringar. Du använder ett välutvecklat språk som hör ihop med det du skriver om. Du använder citat och källhänvisningar på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: