Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"This is me-this is you", year 7

Skapad 2016-08-19 14:17 i Hannaskolan Grundskolor
Grundskola 7 Engelska

Under de första veckorna ska vi bekanta oss med läromedlet som vi använder till största delen i sjuan, "What´s up år 7". Temat kommer vara att kunna berätta och beskriva saker som handlar om sig själv och andra.

Innehåll

Övergripande mål

Ämnesmål

Ämnesinnehåll

Konkretiserade mål

Arbetssätt

Vi kommer att utgå från vårt huvudmaterial "What´s up" och arbeta med de olika texterna, både att lyssna och förstå och att läsa och förstå. Vi kommer även att ha olika typer av muntlig träning, i helklass och i mindre grupper där du tränar på att förstå instruktioner och att kunna föra ett enklare samtal om något välkänt område. Du kommer också få träna på att skriva kortare texter utifrån det specifika temat. Vi kommer även att arbeta med uttal och grammatik kopplat till texterna. Till kapitlet får du ett arbetsschema som du följer och tydligt kan se vilka uppgifter du ska jobba med och när du har inlämningar.

Bedömning

Du ska visa dina kunskaper genom att svara på frågor gällande texterna, både vid genomgång och i din workbook. Du ska lämna in en kortare text till mig där jag hjälper dig att se vad du kan utveckla i ditt skrivande. Vara delaktig vid samtal i mindre grupper, både genom att lyssna och att prata själv. Vi kommer även att ha glosträning som läxa och ett avslutande skriftligt prov på kapitlet.

Matriser

En
Baskunskaper

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Tala
Pratar sällan engelska på lektionerna.
Pratar ibland engelska på lektionerna.
Pratar oftast engelska på lektionerna.
Pratar alltid engelska på lektionerna.
Skriva
Uttrycker sig begripligt så att budskapet förstås av mottagaren. Använder sig av ett enkelt språk.
Uttrycker sig mestadels klart och tydligt. Använder givna ord/fraser, samt detaljer för att utveckla språket.
Uttrycker sig tydligt och säkert. Använder ett varierat språk och utvecklar det genom att beskriva/motivera/förklara.
Uttrycker sig säkert, välformulerat, nyanserat, strukturerat och med ett tydligt sammanhang. Använder ett varierat språk och utvecklar det genom att beskriva/motivera/förklara.
Ord-kunskap 3 nivåer
Har glömt att träna på glosorna.
Kan förstå och stava de flesta av orden.
Kan förstå, stava och sätta in orden i ett sammanhang.

En
Engelska höstterminen 2012

Dessa förmågor har du visat under detta arbetsområde

E
C
A
,
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: