Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden

Skapad 2016-08-19 14:31 i Fårdala skola Tyresö
Vi kommer under några veckor att lära oss om de nordiska länderna. kartkunskap, geografiska begrepp och faktakunskaper är några av de områden vi kommer att beröra.
Grundskola 5 SO (år 1-3) Geografi
...

Innehåll

1. Namn på arbetsområde eller tema

Vi kommer att arbeta med de nordiska länderna under några veckor. Vi ska bland annat lära oss om kartor och namn, läsa faktatexter och jämföra de olika nordiska länderna.

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla en medvetenhet om de sammanhang där geografiska kunskaper är viktiga och användbara.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Under detta arbetsområde kommer vi bara fokusera på de nordiska länderna.

Kopplingar till läroplan

 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

4. Arbetssätt

Vi kommer att ha lärargenomgångar om geografiska begrepp och faktatexter. Gemensamma och enskilda övningar i kartkunskap och namngeografi samt gruppdiskussioner där vi jämför levnadsvilkor mm i olika delar av Norden.

5. Bedömning

Bedömningen kommer att ska genom ett skriftligt prov i namngeografi, där du ska kunna de största städerna och huvuddragen i länderna samt haven som omger länderna.

För att bedömma kartkunskapen kommer du att få en uppgift du ska lösa med hjälp av en karta.

Jämförelser mellan de olika länderna kommer att ska genom gruppdiskussioner då vi kommer att lyssna efter att du deltar och har kunskaper om de olika nordiska länderna.

 

6. Kunskapskrav

Efter arbetsområdets slut förväntas du kunna;

 • de olika huvudstäderna i norden
 • några kännetecknande drag hos de olika länderna och jämförelser mellan dem.
 • ländernas placering på kartan
 • Några faktakunskaper om varje land exempelvis: språk, valuta och befolkningsmängd i de olika länderna
 • Använda kartboken för att utläsa information om olika länder.

Matriser

SO Ge
Tyresö Geografi år 4-6

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Livsmiljöer
Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap.
Eleven har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap
Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap

Göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt.
Eleven har grundläggande kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på olika geografiska objekt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: