Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fårdalas Olympiad - medias betydelse

Skapad 2016-08-19 14:35 i Fårdala skola Tyresö
Skolan har gemensam uppstart av läsåret med OS-tema och värdegrundsveckor. Denna planering handlar främst om media och moraliska frågeställningar.
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap Samhällskunskap

Hur påverkar media vår bild av OS?

Innehåll

Fårdala skolas Olympiad

Nu pågår sommar-OS i Rio för fullt, men var började de Olympiska spelen egentligen? Vad betyder de olympiska ringarna och varför tänds en eld? 

I TV, tidningar och i sociala medier handlar det mycket om OS. Vi ska titta närmare på hur media bevakar och framställer OS. Hur framställs idrotterna och atleterna? 

Vi kommer också att diskutera etik, moral och livsfrågor som t.ex.  fusk, doping, medaljhets och girighet kontra vänskap, Fair Play och sundhet. Behövs regler i idrott?

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling.

Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära.

OS-temat ska utgå från ett miljö-, historiskt-, internationellt och etiskt perspektiv.

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Begreppsförmåga: rättvisa, jämlikhet, samvete, ärlighet

Analysförmåga: doping/fusk

Procedurförmåga: söka information i medier

Kommunikativ förmåga: uttrycka åsikter och tankar  

Metakognitiv förmåga: reflektera kring olika moraliska frågeställningar

Kopplingar till läroplan

 • Re  4-6
  Etik Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
 • Re  4-6
  Etik Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
 • Sh  4-6
  Information och kommunikation Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
 • Sh  4-6
  Information och kommunikation Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.

4. Arbetssätt

Tillfälle 1:

Vi tittar på hemsidan OS i skolan och läser lite om OS historia och OS-mottot. Jämför med Fårdalas OS-motto "Det man tränar blir man bättre på".

Vi pratar om olika symboler som elden och ringarna. Ord som kan sammanfatta trivselreglerna i Vår gemenskap står i de olika ringarna och eleverna får diskutera i smågrupper vad de innebär för dem.

Trygghet  Gemenskap  Ansvar  Respekt  Hänsyn 

Vi skriver klassens tolkning av trivselreglerna i de olympiska ringarna. 

Tillfälle 2:

Gör en mini-sketch om den olympiska eden. Visa klipp från OS 2012. Gör en EPA utifrån frågan Varför svärs eden?

"In the name of all the competitors I promise that we shall take part in these Olympic Games, respecting and abiding by the rules which govern them, committing ourselves to a sport without doping and without drugs, in the true spirit of sportsmanship, for the glory of sport and the honour of our teams".

"I eden lovar deltagarna att respektera och följa reglerna, inte fuska och vara sportsliga. Det är inte bara deltagarna - eller en av deltagarna - som får svära en ed. Även domarna, ledarna och funktionärerna får gör det."

 Gör kopplingar till andra platser och sammanhang där man också svär en ed (t.ex. rättssal, kyrka).

 

Trots den goda tanken händer det ändå att vissa individer eller lag åker fast för doping eller fusk. Diskussion i liten grupp.

Varför dopar vissa idrottare sig?

Behövs regler i idrott? 

Hur kan en idrottare känna sig om en lagkamrat vinner medalj, tror ni?

 

Läxa: hitta artiklar och bilder som handlar om OS i Rio i tidningar eller på nätet.

Tillfälle 3:

Vi gör en anslagstavla där vi samlar urklippen och granskar medias bevakning av OS. Diskussion kring nationalitet, kön, ålder och andra faktorer som kan påverka hur media framställer olika atleter och idrotter. 

 

5. Bedömning

Delta aktivt i olika gruppdiskussioner genom att uttrycka tankar och åsikter.  

 

6. Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Re  E 6
  Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
 • Re  E 6
  Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sh  E 6
  Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
 • Sh  E 6
  Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Uppgifter

 • Medias bild

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: