Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The Day I Was Born

Skapad 2016-08-19 14:40 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 9 Engelska
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

Konkretisering

Eleven ska berätta om dagen han eller hon föddes. I projektet ingår att hitta information om sin födelsedag (människor födda samma dag, händelser som skett etc.) och om sitt stjärntecken. Eleven kan också intervjua en familjemedlem eller liknande för att få reda på saker om sin födelse eller bakgrund (t.ex. sitt namn). Utöver detta ska alla även lära sig att använda engelska sätt att säga och skriva datum på.

Undervisning/arbetssätt

På lektionerna gör vi igenom hur uppgiften ska byggas upp, vad/hur information kan hittas, hur man vet om den är tillförlitlig, hur man skriver och säger datum samt de olika stjärntecknen. Vi pratar om hur man gör övergångar från ett ämne till ett annat för att få bra flyt och röd tråd. Eleverna får möjlighet att arbeta självständigt med datorer och ordböcker (www.ord.se) med stöttning av läraren.

Bedömning

Den muntliga redovisningen (slutuppgiften) bedöms genom en matris. Eleverna väljer var och en om de vill göra en traditionell PowerPoint-presentation eller en PhotoStory med hjälp av programmet med samma namn.

Matriser

En
The Day I Was Born - engelska åk 9

På väg mot målen
Kvalitetsnivå 1
Kvalitetsnivå 2
Kvalitetsnivå 3
Muntlig framställning (innehåll och omfång)
Du kan har svårt för att förmedla ett enkelt innehåll eller du har så pass lite information att din presentation blir intetsägande.
Du förmedlar ett innehåll som är tillräckligt, men inte djupgående.
Du förmedlar ett någorlunda fylligt innehåll. Det du säger är till viss del sammanhängande och varierat.
Du förmedlar ett fylligt innehåll och talar utförligt. Du varierar ditt språk (meningsbyggnad och ordval) och talar sammanhängande.
Muntlig framställning (korrekthet)
Du gör många grammatiska fel som stör kommunikationen och som gör din framställning svår att förstå.
Du formulerar dig enkelt och begripligt med fraser och meningar, trots en del språkliga fel.
Du formulerar dig enkelt och ganska tydligt med ord, fraser och meningar.
Du formulerar dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt lite anpassat till syfte, mottagare och situation.
Muntlig förmåga - Uttal
Uttalet är otydligt och gör redovisningen svår att förstå.
Uttalet är bra nog så att redovisningen går att förstå och eleven försöker ha engelsk språkmelodi.
Eleven har engelsk språkmelodi som gör redovisningen tydlig.
Eleven har god engelsk språkmelodi och redovisningen är mycket tydlig.
Övergångar
Du binder inte på något sätt samman dina olika ämnen. Övergångar saknas helt.
Du har något bra exempel på en övergång i din presentation, men det ger liten påverkan på presentationens flyt och sammanhang.
Du har flera bra exempel på övergångar som ger presentationen ett visst flyt och lite sammanhang.
Du har genomgående bra exempel på smidiga övergångar som ger presentationen ett bra flyt och sammanhang.
Källhantering
Du har inga källhänvisningar i din presentation.
Du har källhänvisningar i din presentation, men skriver dessa på felaktigt sätt.
Du har källhänvisningar i din presentation, och skriver oftast dessa på ett korrekt sätt.
Du visar att du kan skriva källhänvisningar och källförteckning på ett korrekt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: