Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Atom & kärnfysik, år 9, Lgr11

Skapad 2016-08-19 14:44 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Radioaktivitet, joniserande strålning, bakgrundsstrålning - t ex radon , halveringstid, Kol-14 metoden, fission - kedjereaktioner (kärnkraftverk), fusion, sönderfallsserier är "nya" begrepp du kommer att arbeta med.
Grundskola 9 Fysik

Radioaktivitet, joniserande strålning, bakgrundsstrålning - t ex radon , halveringstid, Kol-14 metoden, fission - kedjereaktioner (kärnkraftverk), fusion, sönderfallsserier är "nya" begrepp du kommer att arbeta med.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • Fy  7-9
  Fysiken i naturen och samhället Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.
 • Fy  7-9
  Fysiken i naturen och samhället Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
 • Fy  7-9
  Fysiken och världsbilden Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik.
 • Fy  7-9
  Fysiken och världsbilden De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
 • Fy  7-9
  Fysikens metoder och arbetssätt Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.

Arbetssätt och undervisning

Gemensamma genomgångar/ diskussioner
Eget arbete

Visa vad du lärt dig

 Redovisa muntligt och skriftligt

"Gamla" begrepp du behöver för att förstå detta område:
Atomens byggnad, atomnummer, masstal och isotoper

"Nya" begrepp du kommer att arbeta med: 

1. Radioaktivitet, joniserande strålning -hur vår kropp påverkas

2. förklara vad som menas med alfa-, beta-, och gammastrålning

3. kunna redogöra för vad som händer då en atomkärna ger ifrån sig alfa- och betastrålning

4. bakgrundsstrålning - t ex radon

5. halveringstid

6. Kol-14 metoden och kunna använda denna

7. fission - kedjereaktioner (kärnkraftverk)

8. fusion

9. sönderfallsserier 

Tidsram

Start

Slutuppgift

Bedömning

Se matris på kunskapskrav 

Matriser

Fy
Fysik; Atomfysik, år 9, Lgr11

Rubrik 1

Nivå 1
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier. Eleven använder fysikaliska modeller på ett i huvudsak fungerande sätt för att beskriva och ge exempel på partiklar och strålning.
Nivå 2
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier. Eleven använder fysikaliska modeller på ett relativt väl fungerande sätt för att förklara och visa på samband kring partiklar och strålning.
Nivå 3
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier. Eleven använder fysikaliska modeller på ett väl fungerande sätt för att förklara och generalisera kring partiklar och strålning.
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: