Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen 1

Skapad 2016-08-19 14:45 i Östergårdsskolan Halmstad
I det här området inom biologiämnet kommer du att få lära dig mer om människokroppens uppbyggnad, hur vi ser ut på insidan och hur våra organ fungerar tillsammans.
Grundskola 9 Biologi
Din kropp är en av de mest fantastiska organismerna som finns på jorden. Du består av tiotusentals miljarder små celler som alla har ett eget liv. Cellerna samarbetar och bildar tillsammans olika organ som tillsammans blir en hel människa.

Innehåll

De mål vi utgått från är:

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förmågan att…

 • använda kunskaper i biologi för att diskutera valmöjligheter och ta ställning i frågor som rör hälsa och ekologisk hållbarhet.
 • granska information och kommunicera kunskaper om naturen och människan.
 • skilja mellan naturvetenskap och andra sätt att beskriva världen.
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi.
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, i naturen och i samhället.

Elevens mål:

Du ska uppvisa kunskaper om...

 • huden.
 • skelettet och våra muskler.
 • cellen
 • andningen
 • hormonsystemet.
 • sjukdomar i ovan nämnda organ.
 • några inom biologin viktiga upptäckter, som har hjälpt oss människor att förstå hur vår kropp fungerar och hjälpt sjuka människor (exempelvis röntgenstrålning).
 • att du kan göra anteckningar (dokumentera) när du gör en undersökning av något slag.
 • att du förstår och kan arbeta med andra faktatexter än läroboken.

 

Undervisningens upplägg:

Undervisningen ska behandla…

 • hälsa, sjukdomar och vård.
 • kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan.
 • hur kroppens funktioner kan studeras och vilken betydelse det har inom vården.
 • upptäckter inom biologiområdet människokroppen och vad de har haft för betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
 • enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
 • dokumentation av enkla undersökningar i biologi med till exempel tabeller, bilder och enkla rapporter.
 • tolkning och granskning av information i till exempel faktatexter och tidnings artiklar med kopplingar till biologiområdet människokroppen.
 • kreativa sätt att kommunicera kunskaper i biologiområdet människokroppen.

Matriser

Bi
Matris för området Människokroppen del 1 år 9

Utveckla förmågan att...

F-nivå Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
E-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
C-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
A-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
1
använda kunskaper i biologi för att kommunicera och ta ställning i frågor som rör området
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör området och kan skilja på fakta och värderingar samt formulerar enkla motiveringar på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör området och kan skilja på fakta och värderingar samt formulerar utvecklade motiveringar på ett sätt som för diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör området och kan skilja på fakta och värderingar samt formulerar välutvecklade motiveringar på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Eleven gör enkla dokumentationer av sina undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av sina undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
3
använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
Eleven har grundläggande kunskaper om området och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang som rör området.
Eleven har goda kunskaper om området och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang som rör området.
Eleven har mycket goda kunskaper om området och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang som rör området.
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: