Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektrokemi, år 9 Lgr 11

Skapad 2016-08-19 14:52 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Grundskola F – 9 Kemi Biologi

Inom detta arbetsområdet får du lära dig hur ett batteri är uppbyggt och hur det kan ge elektrisk ström. Vad man menar med ädla och oädla metaller och varför metaller rostar. Batteriernas miljöpåverkan.

Innehåll

Kursplan i ämnet

 

Kopplingar till läroplan

 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
 • Ke  7-9
  Kemin i vardagen och samhället Olika faktorer som gör att material, till exempel järn och plast, bryts ner och hur nedbrytning kan förhindras.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Ke  E 9
  Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Ke  E 9
  I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
 • Ke  E 9
  Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
 • Ke  E 9
  Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
 • Ke  E 9
  Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
 • Ke  E 9
  Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
 • Ke  E 9
  Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
 • Ke  C 9
  Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Ke  C 9
  I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Ke  C 9
  Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
 • Ke  C 9
  Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
 • Ke  C 9
  Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
 • Ke  C 9
  Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
 • Ke  C 9
  Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
 • Ke  A 9
  Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Ke  A 9
  I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
 • Ke  A 9
  Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
 • Ke  A 9
  Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
 • Ke  A 9
  Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
 • Ke  A 9
  Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
 • Ke  A 9
  Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.

Arbetssätt och undervisning

Genomgångar
Gemensamma diskussioner
Laborationer

Visa vad du lärt dig


Det här ska du kunna:

 • Begrepp: joner och atomer, oxidation, reduktion, korrosion, elektrolyt, galvanisk element, batteri  ackumulator, spänningsserien, legering
 • Hur atomer omvandlas till joner och tvärtom.
 • Redoxreaktioner
 • Skillnad mellan ädla och oädla metaller
 • Vilka lösningar leder ström?
 • Hur fungerar ett batteri?
 • Förklara med kemiska formler.
 • Vad är korrosion? Hur uppkommer den? Hur kan man skydda mot korrosion?
 • Vad är en ackumulator? Ge exempel.
 • Beskriv elektrolys.
 • Analysmetoder

Tidsram

Bedömning

Se omdömesmatris.

Matriser

Bi Ke
Elektrokemi, år 9 Lgr 11

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1

Ny rubrik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: