Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva engelska

Skapad 2016-08-19 15:15 i Fårdala skola Tyresö
Grundskola 4 – 6 Engelska
...

Innehåll

Summer feeling!

Fånga sommarkänslan!

Kanske har du något minne som fastnat lite extra. Eller kanske har du bra fantasi och hittar på ett spännande äventyr? Hur som helst så ska du öva på att formulera dig skriftligt och alltså skriva en text på engelska om något somrigt!

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Här kopplar du till den samlade läroplanens övergripande mål i kapitel 2 samt kursplanens syftestext. Använd knappen "Koppla".

Skriv över denna text.

Kopplingar till läroplan

 • En  E 6
  I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • En  E 6
  För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
 • En  E 6
  I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
 • En  C 6
  I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
 • En  C 6
  För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
 • En  C 6
  I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
 • En  A 6
  I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
 • En  A 6
  För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enkla förbättringar av, egna framställningar.
 • En  A 6
  I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Här kopplar du till det centrala innehåll som kommer att behandlas. Använd knappen "Koppla".

Skriv över denna text.

Kopplingar till läroplan

 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

4. Arbetssätt

Vi kommer att läsa exempeltexter så att du får modeller för hur du kan skriva.

När vi läser modelltexterna kommer vi att hjälpas åt att bedöma dem och lära oss vad som krävs för olika betyg.

Du kommer att få välja hur du vill skriva. Valen kommer att vara om du vill skriva i grupp tillsammans med mig, om du vill skriva själv om valfritt ämne eller om du vill få ett ämne tilldelat dig och då även söka info om detta ämne. 

5. Bedömning

Du kommer att vara delaktig i bedömningen av din text. Vi kommer att jämföra texten med texter från gamla nationella prov och utifrån det betygsätta texten. Det kommer finnas möjlighet att förbättra texten under arbetets gång.

6. Kunskapskrav

Här visar du aktuella kunskapskrav. Använd Tyresö kommuns matriser genom att använda knappen "kopiera matris". Använd endast de delar av matrisen som behandlas i arbetsområdet. (Klicka på "x" för de kunskapskrav du vill ta bort. Mer information hittar du i handboken)

Skriv över denna text.

Arbetsmaterial till eleverna

 

 

Uppgifter

 • Exempeltext

 • testprov

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: