👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Universum

Skapad 2016-08-19 15:16 i Stamgärde skola Åre
Grundskola 6 Fysik
Universum är stort, tyst och väldigt kallt. Där finns galaxer, stjärnor, planeter och gasmoln. Där finns även du.

Innehåll

Syftet med kapitlet är att eleverna ska lära sig mer om universum och vårt
solsystem med planeter och andra himlakroppar. De ska känna till olika
tidsbegrepp och kunna berätta om himlakroppars rörelser i förhållande till
varandra. Eleverna ska lära sig några naturvetenskapliga begrepp och kunna
ge exempel på olika sätt att mäta tiden. De ska förstå att människan i alla
tider haft en strävan att vilja förklara omvärlden, och att olika tankar och
idéer har lett till olika teorier och världsbilder, fram till dagens rymdresor,
forskning och användning av satelliter.

 

Mål
När du har arbetat med det här
kapitlet ska du:

 • veta vad en stjärnbild är.
 • känna till vad en världsbild är och hur den har förändrats genom tiderna.
 • kunna förklara hur det blir dag och natt.
 • veta vilka planeter som finns i vårt solsystem.
 • kunna ge exempel på några himlakroppar i universum.
 • kunna berätta om stjärnors utveckling.
 • kunna förklara varför vi har olika årstider.
 • kunna förklara vad en månad är.
 • kunna ge exempel på hur man kunde mäta tiden förr.
 • veta vad satelliter är och vad de används till.
 • kunna berätta om människans strävan att komma upp i rymden.

Arbetsätt

Vi kommer att arbeta med Allt om NO boken och dess aktivitetsbok. Diskutera och se filmer.

Vi avslutar arbetsområdet med en diagnos.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Fy  4-6
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
  Fy  4-6
 • Människan i rymden och användningen av satelliter.
  Fy  4-6
 • Tidmätning på olika sätt, från solur till atomur.
  Fy  4-6

Matriser

Fy
Fysik (universum) augusti - september

E
C
A
Förklara och beskriva astronomiska fenomen
Du har grundläggande kunskaper om astronomiska fenomen t.ex. nebulosa, supernova, röd jätte och svart hål samt behärskar namnen på planeterna i vårt solsystem. Du visar det genom att förklara vissa begrepp.
Du har goda kunskaper om astronomiska fenomen t.ex. nebulosa, supernova, röd jätte och svart hål samt behärskar namnen på planeterna i vårt solsystem. Du visar det genom att använda begrepp i beskrivningar.
Du har mycket goda kunskaper om astronomiska fenomen t.ex. nebulosa, supernova, röd jätte och svart hål samt behärskar namnen på planeterna i vårt solsystem. Du visar det genom att förstå och använda tidigare och nya begrepp i rätt sammanhang. Du visar även förståelse genom att koppla samman kunskaper och förklarar samband.
Förklara och beskriva naturvetenskapliga upptäckter
Du har grundläggande kunskaper om naturvetenskapliga upptäckter t ex världsbilden förr och nu, satelliter och tidmätning samt på vilka sätt de är viktiga för hur människor lever. Du visar detta genom att förklara vissa begrepp.
Du har goda kunskaper om några naturvetenskapliga upptäckter t ex världsbilden förr och nu, satelliter och tidmätning samt på vilka sätt de är viktiga för hur människor lever. Du visar det genom att använda begrepp i beskrivningar.
Du har mycket goda kunskaper om några naturvetenskapliga upptäckter t ex världsbilden förr och nu, satelliter och tidmätning samt på vilka sätt de är viktiga för hur människor lever. Du visar det genom att förstå och använda tidigare och nya begrepp i rätt sammanhang. Du visar även förståelse genom att koppla samman kunskaper och förklarar samband.
Förklara och beskriva dag/natt, månader, år och årstider.
Du kan ge exempel på himlakropparnas rörelse i förhållande till varandra och föra enkla resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Du kan förklara och visa på samband mellan himlakropparnas rörelse och föra utvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Du kan förklara och visa på samband i himlakropparnas rörelse och föra välutvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Samtala
Du är med i samtal genom att ställa frågor och lyssna på andra.
Du är aktiv i samtal, ställer frågor, kan presentera och bemöta olika åsikter.
Du kan argumentera och diskutera så att samtalet leder till djupare diskussion.