Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De tre systerreligionerna

Skapad 2016-08-19 15:27 i Tunets skola Borlänge
Ett arbetsområde där vi lär oss mer om systerreligionerna.
Grundskola 4 Religionskunskap

Människor lever med och uttrycker sin religion på olika sätt. Religionen påverkar samhället och dess värderingar. Kunskap om olika religioner skapar och ökar förståelse mellan människor. I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig mer systerreligionerna kristendom, islam och judendom.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med det här arbetsområdet är att du ska:

 -få mer kunskap om det tre religionernas heliga rum, ritualer, högtider, symboler och levnadsregler samt centrala tankegångar bakom dessa.

-kunna göra jämförelser, se skillnader och likheter, mellan religionerna

-förstå och kunna använda vanligt förekommande begrepp inom religion

-känna till något om religionernas spridning runt om i världen

-träna på att söka information och värdera källans trovärdighet

-resonera kring religionens betydelse för människan i olika frågor

Bedömning - vad och hur

Bedömning

Jag kommer att  bedöma din förmåga att:
-jämföra de tre religionerna
-använda vanligt förekommande ord och begrepp inom religion
-resonera kring religionens betydelse för människan

Jag kommer att bedöma dina faktakunskaper om de tre religionernas:
-heliga rum, platser, symboler och ritualer
-grundtankar
-levnadsregler

Så här kommer bedömningen att ske:
-jag lyssnar på dig när vi diskuterar
-jag tar del av dina reflektioner

Undervisning och arbetsformer

För att inhämta kunskap om de tre religionerna kommer du att få, lyssna, se på film och läsa olika faktatexter. Arbetet kommer att ske i grupper, större och mindre. Vi kommer att gå igenom viktiga begrepp. För att befästa faktakunskap och begrepp kommer vi på olika sätt repetera det som vi lär oss. 

Tidsplanering:
Vi kommer att börja arbeta med det här arbetsområdet under början av höstterminen. vecka 34-37

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutveck­lade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  A 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  A 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Re  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: