Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sannolikhet och bråk åk 5

Skapad 2016-08-19 15:35 i Åledsskolan Halmstad
Vi arbetar med sannolikhet, chans, risk.
Grundskola 5 Matematik

Vad är sannolikhet?
Vad är utfall?
Hur hör bråk, decimaltal, procent och sannolikhet ihop?

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 • lösa problem med hjälp av sannolikhet
 • använda begrepp som hör till sannolikhet 
 • se samband mellan begrepp som hör till sannolikhet 
 • välja och använda lämpliga metoder för att beräkna och lösa uppgifter i sannolikhet
 • diskutera och argumentera om beräkningar och lösningar på uppgifter i sannolikhet

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Konkretisering av mål

Du ska kunna

 • använda begrepp som hör till sannolikhet
 • se möjliga utfall och uttrycka/beräkna sannolikheter
 • se samband bråk - decimaltal - procent - sannolikhet
 • addera enkla bråk och sannolikheter
 • använda strategier vid problemlösning

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Arbetssätt

 

Vi:

 • Går igenom nya begrepp.
 • Jobbar med uppgifter ur olika matteböcker.
 • Diskuterar och resonerar tillsammans
 • Gör undersökningar och observationer enskilt och tillsammans i klassen.

Viktiga begrepp

 • Sannolikhet
 • Utfall
 • möjligt utfall
 • gynnsamt utfall
 • Chans
 • Risk
 • Bråk
 • Decimaltal
 • Procent
 • Tabell

 

Bedömning

Bedömning sker

 • efter hur du deltar i diskussioner och genomgångar i helklass och i grupp
 • hur du arbetar med dina uppgifter
 • muntligt och skriftlig hållplatskoll.

 

Matriser

Ma
Sannolikhet och bråk åk 5

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
.
Metoder
På vilket sätt du väljer att lösa problemet. Tex skriftlig huvudräkning/uppställning
Du löser rutinuppgifter med given metod. Din beräkning är till stor del begriplig.
Du behärskar flera olika metoder. Din beräkning är begriplig och man kan lätt följa hur du har tänkt.
Du behärskar flera olika metoder och kan motivera ditt val. Din beräkning är begriplig och matematiskt korrekt i alla led
Begrepp
Ett matematiskt begrepp kan vara ett matematiskt objekt som t ex cirkel eller en process som t ex subtraktion eller en egenskap som t ex omkrets
Du använder matematiska begrepp i välkända situationer. Du kan göra enkla jämförelser.
Du förstår och använder matematiska begrepp och kan förklara vad de står för samt hur de hör ihop eller skiljer sig.
Du förstår och använder matematiska begrepp. Du kan även använda dem i nya sammanhang.
Problemlösning
Välplanerat tillvägagångssätt dvs en genomtänkt plan för att lösa problemet. Strategi är en helomfattande plan för vilka metoder som ska användas och vilken redovisningsform. En strategi kan innefatta en eller flera metoder.
Du försöker formulera egna problem och kan lösa problem med hjälp av givna metoder. Du bedömer om svaret är rimligt. .
Du kan formulera och lösa problem och bedöma om svaret är rimligt. Du kan använda flera olika strategier och metoder
Du kan formulera och lösa problem och bedöma om svaret är rimligt. Du behärskar olika metoder och kan välja den strategi som passar bäst till det givna problemet.
Resonemang
Kommunikation Det finns många matematiska uttrycksformer, t ex skrift och symboler, teckningar, bilder och geometriska beskrivningar samt det talade ordet. Resonemang genom att ställa frågor, framföra och bemöta matematiska argument
Du kan visa och förklara hur du tänkt och räknat. Du kan själv välja uttrycksform för hur du visar din lösning. Du kan samtala och till viss del föra resonemanget framåt. .
Du kan tydligt visa och förklara hur du tänkt och räknat. Du kan jämföra din lösning med andras. Du kan samtala och föra resonemanget framåt
Du kan tydligt och effektivt förklara hur du tänkt och räknat. Du kan jämföra din lösning med andras. Du kan samtala och föra ett fördjupat resonemang framåt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: