Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BILD; varma och kalla färger

Skapad 2016-08-19 17:55 i Lorensberga F-3 Ludvika
Vi arbetar med varma och kalla färger. Övningar i akvarell.
Grundskola 3 Bild

Du har tidigare arbetat med grundfärgerna och färgcirkeln. Nu ska du få lära dig mer om färger. Färgerna kan delas in i varma och kalla färger. Du ska lära dig skilja på dessa . Du ska också lära dig hur man kan använda varma och kalla färger för att skapa effektfulla bilder.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska lära dig att skapa bilder med olika metoder, i det här fallet i akvarell.

Du ska lära dig använda färgers egenskaper för att skapa en viss känsla eller stämning i dina bilder.

Du ska lära dig resonera om bilder med hjälp av ämnesord.

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

Hur ska vi lära oss detta?

Du ska få bekanta dig med varma och kalla färger och lära dig hur man känner igen dem.
Du ska skapa bilder i akvarell, där du använder dig av varma och kalla färger.
Du ska träna på att använda färger och annat material på rätt sätt.
Du ska få arbeta med egen- och kamratbedömning.
Du ska få resonera kring bildarbetet.

Kopplingar till läroplan

 • Bl  1-3
  Bildframställning Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
 • Bl  1-3
  Redskap för bildframställning Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
 • Bl  1-3
  Redskap för bildframställning Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
 • Bl  1-3
  Redskap för bildframställning Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Vad som kommer att bedömas:

Det som bedöms är

-din förmåga att följa instruktioner

-din förmåga att använda material på rätt sätt

-din förmåga att resonera om bilder och använda ämnesord och begrepp

-din förmåga att komponera bilder med hänsyn till det du lärt dig om varma och kalla färger.

Kopplingar till läroplan

 • Bl  E 6
  I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
 • Bl  E 6
  Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Bl  E 6
  Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
 • Bl  E 6
  Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.

Hur du får visa vad du kan:

Du visar vad du kan genom dina bilduppgifter, i samtal och bedömning av egna och andras bilder samt genom att använda och behandla materialet på rätt sätt.

Lärardel - kopplingar till läroplanen

Utrustning och material:
Referensbilder; varma och kalla färger
Färgcirkel
Akvarellfärger
Rit-/akvarellpapper
Smalare penslar
Sax
Lim
Underlag för formativ bedömning

Uppgifter:
Resonemang kring referensbilder
Sorteringsuppgift
Solnedgång över hav (akvarell)
Fisken i vattnet (akvarell på rutat papper)
Pusselbitar (akvarell på pusselpapper)
Formativ bedömning (egen/kamrat) efter varje uppgift

 

Matriser

Bl
Bedömningsmatris BILD; varma och kalla färger

På väg
Okay
Bra!
Sorteringsövning
Kollage; bilder i varma och kalla nyanser sorteras (inledande uppgift).
Jag kan till viss del sortera bilderna utifrån varma och kalla färger/nyanser.
Jag kan sortera bilderna utifrån varma och kalla färger/nyanser på ett i huvudsak korrekt sätt..
Jag kan på ett korrekt sätt sortera bilderna utifrån varma och kalla färger.
Solnedgång över hav
Akvarell; kontrasten mellan det kalla vattnet och de varma färgerna i solnedgången.
Jag följer med stöd de instruktioner jag fått. Jag använder bildmaterialet på i huvudsak rätt sätt. Jag kan med stöd komponera en bild som bygger på relationen mellan varma och kalla färger.
Jag följer de instruktioner jag fått. Jag använder bildmaterialet på rätt sätt. Jag kan komponera en bild som visar att jag förstår relationen mellan varma och kalla färger.
Jag följer de instruktioner jag fått och använder bildmaterialet på rätt sätt. Jag förbättrar min bild och har en god teknik. Jag använder relationen mellan varma och kalla färger för att komponera en välgjord bild.
Fisken i vattnet
Akvarell; rutnät med fisk. Olika nyanser av kalla (vattnet) och varma (fisken) färger.
Jag följer med stöd de instruktioner jag fått. Jag använder bildmaterialet på i huvudsak rätt sätt. Jag kan med stöd komponera en bild som bygger på relationen mellan varma och kalla färger.
Jag följer de instruktioner jag fått. Jag använder bildmaterialet på rätt sätt. Jag kan komponera en bild som visar att jag förstår relationen mellan varma och kalla färger.
Jag följer de instruktioner jag fått och använder bildmaterialet på rätt sätt. Jag förbättrar min bild och har en god teknik. Jag använder relationen mellan varma och kalla färger för att komponera en välgjord bild.
Pusselbitar
Akvarell; pusselbitar, välj varma eller kalla nyanser till ditt pussel (slutuppgift)
Jag följer med stöd de instruktioner jag fått. Jag använder bildmaterialet på i huvudsak rätt sätt. Jag kan med stöd komponera en bild som bygger på relationen mellan varma och kalla färger.
Jag följer de instruktioner jag fått. Jag använder bildmaterialet på rätt sätt. Jag kan komponera en bild som visar att jag förstår relationen mellan varma och kalla färger.
Jag följer de instruktioner jag fått och använder bildmaterialet på rätt sätt. Jag förbättrar min bild och har en god teknik. Jag använder relationen mellan varma och kalla färger för att komponera en välgjord bild.
Resonera om bilder
Berätta om sina egna bilder och bedöma dessa. Delta i kamratbedömningar.
Jag kan med stöd berätta om mina egna bilder och uttrycka någon åsikt om dessa. Jag kan med stöd bidra i en kamratbedömning.
Jag kan berätta om mina egna bilder. Jag kan göra enkla bedömningar av dessa. Jag kan bidra i en kamratbedömning. Jag använder några ämnesord.
Jag kan berätta om mina egna bilder, göra bedömningar och komma med förslag till förbättringar vg gäller såväl egna som andras bilder. Jag använder många ämnesord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: