Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyanlända - Sva - Fördel 2, kap 1

Skapad 2016-08-19 18:13 i Förslövs skola F-9 Båstad
Att lära sig det svenska språket är kul och här arbetar eleverna vidare med att fördjupa sina kunskaper i att läsa, skriva och tala.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk

 • Äntligen!! Nu börjar du få kläm på det svenska språket och med hjälp av dina tidigare kunskaper ska du få möjlighet att fortsätta att utvecklas i förmågorna Läsa - Skriva - Tala. Nu höjer vi ribban och du kommer att få läsa längre och svårare texter. Du kommer att få skriva texter i olika genrer samt få många tillfälle att kommunicera med ett mer utvecklat ordförråd. 

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

 

 

Kopplingar till läroplan

 • SvA
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • SvA
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • SvA
  Syfte välja och använda språkliga strategier,
 • SvA
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

 • Du visar att du kan tala och skriva svenska med ett utökat ordförråd.
 • Du visar att du kan återberätta och skriva om upplevda vardagliga händelser med olika verbformer.
 • Du visar att du kan förstå ordklasser samt enkel meningsbyggnad i samband med att skriva svenska ord, meningar och längre texter.
 • Du visar att du kan läsa och skriva olika texttyper där vi utifrån genrepedagogiken bygger upp en enkel struktur kring arbetet.    
 • Du visar att du kan utifrån bilder berätta och resonera.
 • Du visar att du kan uttala och betona ord.
 • Du visar att du vågar och känner dig säker på att tala svenska  med klasskamrater och lärare.
 • Du visar att du kan läsa, förstå och kunna återberätta innehållet utifrån valda texter/lättlästa böcker.

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

 

 • Din förmåga att förbereda samt skriva ett reportage med anpassning till texttypens uppbyggnad och språkliga drag.
 • Din förmåga att följa språkliga normer, såsom stor bokstav, skiljetecken samt regler för dialog.
 • Din förmåga att skapa texter där text och uttal samspelar vid redovisningen av radioreportaget. 

 

 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

 • Du kommer att få läsa olika texter om skolan och samtidigt få lära dig nya ord inom temat.
 • Du kommer att få lära dig om det svenska skolsystemet med fokus på kunskapskrav och betyg.
 • Du kommer att få lära dig skillnaden mellan en ordlista, en ordbok och ett lexikon samt få reda på vad en ordbok innehåller och hur man på bästa sätt kan använda en ordbok för att få hjälp med stavning och ordförståelse.
 • Du kommer att få diskutera kring skolans praktisk-estetiska ämnen och även där få möjlighet att utöka ditt ordförråd. 
 • Du kommer att få skriva  och berätta hur en bra kamrat ska vara.
 • Du kommer att få träna på att skriva en enkel text och sedan utarbeta den till en utvecklad text samt en välutvecklad text.
 • Du kommer att få arbeta med texttypen: Instruerande text
 • Du kommer att få lära dig grammatiska strukturer med fokus på verb och olika sambandsord vid meningsbyggnader.  

Utmaningen

 • Du kommer att få arbeta med texttypen: Återgivande text där du kommer att få läsa och lära dig genrens skrivstruktur samt göra ett radioreportage.

 

Matriser

SvA
Formativ bedömning


SvA
Texttyp: Återgivande text

Reportage

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Reportagets delar
Eleven har inte följt de instruktioner som har getts för uppgiften, d v s hur ett reportage ska vara uppbyggt.
Eleven har någorlunda följt de instruktioner som getts för uppgiften, d v s hur ett reportage ska vara uppbyggt.
Eleven har följt de instruktioner som har getts för uppgiften och reportagets olika delar, såsom rubrik, ingress, brödtext, intervju, bild, bildtext och journalistens namn på ett korrekt och enkelt sätt.
Eleven har följt de instruktioner som har getts för uppgiften och har med reportagets olika delar, t ex rubrik, ingress, brödtext och intervju på ett personligt och intresseväckande sätt.
Intervjun
Eleven har skrivit en presentation av personen som har intervjuats. Eleven har fått svar på några ja/nej-frågor.
Eleven har skrivit en presentation av person som har intervjuats. Eleven har fått svar på några ja/nej-frågor och även några öppna frågor.
Eleven har skrivit en presentation av personen som har intervjuats. Eleven har fått svar på öppna frågor som delvis har följts upp med följdfrågor.
Eleven har skrivit en presentation av personen som har intervjuats. Eleven har fått svar på öppna och personliga frågor som följs upp med följdfrågor.
Beskrivningar
Texten innehåller någon beskrivning som passar in i textens helhet.
Texten innehåller enkla gestalningar av platser och/eller personer.
Texten innehåller utvecklade gestaltningar av både personer och platser.
Texten innehåller välutvecklade och målande gestaltningar av personer och platser.
Ord
Eleven använder ett begränsat ordval och många upprepningar.
Eleven har en viss variation i ordvalet.
Eleven skriver varierat.
Eleven skriver varierat och använder beskrivande ord och faktaord där det passar in.
Meningsbyggnad
Texten innehåller meningsbyggnadsfel och meningarna börjar på liknande sätt.
Texten innehåller få meningsbyggnadsfel och vanliga sambandsord som och, med samt då används för att skapa viss variation.
Meningsbyggnaden är relativt korrekt och varierad med hjälp sambandsord.
Meningsbyggnaden är varierad och träffsäker.
Skrivregler
Eleven använder inte skiljetecken såsom (.!?) i större delen av texten. Stor bokstav vid behov används inte i större delen av texten.
Eleven använder stora skiljetecken, såsom (.!?) relativt korrekt. När dialoger skrivs används talstreck till viss del. Stor bokstav används vid behov i större delen av texten.
Eleven använder stora skiljetecken korrekt. När dialoger skrivs används talstreck korrekt. Stor bokstav används vid behov konsekvent genom texten.
Eleven använder stora skiljetecken samt kommatecken korrekt. Regler för att skriva dialoger följs. Stor bokstav används vid behov konsekvent genom texten.

TALA

Samspel mellan skriven text och uttal
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Tydlighet
Talet är otydligt.
Talet är i huvudsak tydligt.
Talet är tydligt.
Talet är tydligt och korrekt.
Intonation
Entonigt tal.
Varierar rösten.
Varierar rösten efter innehållet, för att skapa intresse.
Använder medvetna och effektfulla intonationer.
Tempo
Talar för snabbt/långsamt
Talar i passande tempo
Pausering
Pausering saknas.
Pausering finns.
Gör passande pauseringar i framträdandet.
Gör medvetna och effektfulla pauseringar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: