Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

matematik

Skapad 2016-08-19 19:09 i Tegelbruksskolan Falun
Grundskola 3 Matematik
Vi kommer att börja lära oss ett nytt räknesätt.

Innehåll

Syfte

 • Att du förstår vad räknesättet multiplikation innebär och ser samband med andra räknesätt.
 • Att du kan använda räknesättet på ett riktigt sätt när du löser problem.
 • Att du kan berätta för mig och dina kamrater varför du har valt att lösa problemen på det sätt du valt.
 • Innehåll

Lektionernas innehåll:

 • vi kommer att räkna med multiplikation
 • vi kommer att blanda olika räknesätt när vi arbetar med problemlösning, så att du får träna på vad de olika räknesätten gör och träna på att använda det räknesätt som "passar bäst"
 • Vi kommer att arbeta både enskilt och tillsammans med andra så att du får tillfälle att diskutera, argumentera och förklara dina förslag på lösningar, du får också chansen att lyssna och fundera över dina kamraters lösningar

 

Mål för arbetsområdet

När arbetsområdet är slut skall du:

 • känna till och kunna använda begreppen, multiplikation, multiplicera, addition, addera, subtraktion och subtrahera.
 • kunna förklara sambandet mellan addition och multiplikation samt förklara sambandet mellan addition och subtraktion. Du skall också kunna ge exempel.
 • veta hur de olika tecknen för de tre räknesätten.
 • kunna använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de tre räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20,
 • kunna delta dvs ge förslag, förklara ditt förslag, och lyssna på andras förslag och förklaringar när du löser problem.

Arbetsätt

 • Vi kommer att arbeta med:
 • genomgångar
 • praktiska uppgifter
 • laborativt material
 • i grupper och enskilt med olika uppgifter
 • vi kommer att ha många diskussioner och samtal
 • du kommer att få tid att träna,
 • mm

Hur visar jag att jag nått målen:

 • när du deltar i samtal vid grupparbeten, genomgångar och redovisningar,
 • när du löser dina uppgifter
 • i samtal med läraren.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: