Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ENGELSKA åk 6

Skapad 2016-08-19 21:35 i Nydalaskolan Malmö stad
Grundskola 6 Engelska

I årskurs 6 ska vi bli bättre på engelska. Vi kommer att arbeta med olika engelska texter, sånger och uppgifter för att utveckla språket inom områden som är att läsa, lyssna, tala, skriva och samtala på engelska.

Innehåll

Förmågor från kursplanen

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Bedömning - läraren vet att du kan när du....

 • Du förstår och kan följa instruktioner på enkel engelska.
 • Du förstår innehållet i de engelska texter som vi läser.
 • Du förstår innehållet när du lyssnar på engelska.
 • Du förstår och sjunger med i engelska sånger.
 • Du kan lösa skriftliga uppgifter till de engelska texter vi arbetar med.
 • Du kan skriva olika texter på engelska.
 • Du kan uttrycka dig på engelska.
 • Du känner till länder där man pratar engelska.

 

Matriser

En
Engelska årskurs 6

Lägre kvalitet
Högre kvalitet
Engelska språket
 • En  4-6
Du kan med lärarstöd redogöra om vilka länder som har engelska som sitt huvudspråk.
Du kan redogöra för vilka länder som har engelska som sitt huvudspråk.
Du vet och kan en del om de länder som har engelska som sitt huvudspråk.
Du vet vilka länder och vilken kultur länder med engelska som sitt huvudspråk har.
Engelskt tal
 • En  4-6
 • En  4-6
 • En  4-6
Du kan med lärarstöd förstå instruktioner på enkel engelska.
Du kan förstå det mesta i instruktioner på enkel engelska.
Du kan förstå och följa instruktioner på enkel engelska.
Du förstår och följer instruktioner på engelska.
Lyssna
 • En  4-6
 • En  4-6
Du kan med lärarstöd förstå innehållet i hörövningar på enkel engelska.
Du kan förstå det mesta av innehållet i hörövningar på enkel engelska.
Du kan förstå innehållet i hörövningar på enkel engelska och kan besvara en del av frågorna till det du hörde.
Du förstår innehållet i hörövningar och kan besvara frågorna till det du hörde.
Sång
 • En  4-6
Du kan med lärarstöd förstå innehållet i enkla engelska sånger.
Du kan förstå det mesta av innehållet i enkla engelska sånger.
Du kan förstå enkla engelska sånger, samt sjunga med.
Du förstår innehållet i engelska sånger och sjunger med.
Läsförståelse
 • En  4-6
Du kan med lärarstöd förstå innehållet i engelska texter.
Du kan förstå det mesta av innehållet i engelska texter.
Du förstår innehållet i engelska texter.
Du förstår innehållet och uppfattar detaljer i engelska texter.
Skriva
 • En  4-6
 • En  4-6
Du kan med lärarstöd skriva texter på enkel engelska.
Du kan skriva texter på enkel engelska.
Du kan skriva och uttrycka dig bra när du skriver engelska texter.
Du kan skriva och uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du skriver på engelska.
Tala
 • En  4-6
 • En  4-6
 • En  4-6
 • En  4-6
 • En  4-6
 • En  4-6
Du kan med lärarstöd formulera dig på engelska. Du kan med lärarstöd anpassa språket.
Du kan formulera dig i engelska på ett enkelt sätt. Du kan anpassa språket begripligt med ord, fraser och meningar.
Du kan formulera dig i engelska på ett enkelt och tydligt sätt. Du kan anpassa språket tydligt med ord, fraser och meningar.
Du formulera dig i engelska på ett enkelt, tydligt och sammanhängande sätt. Du anpassar språket utifrån syfte, mottagare och situation.
Redogöra
 • En  4-6
 • En  4-6
Du kan med lärarstöd redogöra för ett innehåll på engelska.
Du kan redogöra för ett innehåll på engelska.
Du kan redogöra och kommentera ett innehåll på engelska.
Du redogör och kommenterar ett innehåll på engelska på ett detaljerat sätt.
Strategier
 • En  4-6
Du kan med lärarstöd använda strategier för att göra dig förstådd.
Du kan använda strategier för att göra dig förstådd.
Du kan använda olika strategier för att göra dig förstådd.
Du använder och väljer strategier utifrån situation.
Media
 • En  4-6
Du kan med lärarstöd söka efter texter på engelska.
Du kan söka efter texter på engelska.
Du kan använda dig av olika sätt att söka efter texter på engelska.
Du kan använda dig av olika sätt att söka efter texter på engelska och berätta hur du hittade olika texter.
Grammatik
 • En  4-6
 • En  4-6
Du kan med lärarstöd förstå den engelska grammatiken.
Du förstår och kan använda engelsk grammatik.
Du förstår och använder engelsk grammatik på ett riktigt sätt.
Du använder den engelska grammatiken på rätt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: