👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning, addition och subtraktion

Skapad 2016-08-20 07:07 i Långavekaskolan Falkenberg
Under ht-15 får du möjlighet att utveckla din förståelse för taluppfattning kring talen mellan 0-1000, du fördjupar dina kunskaper kring addition och subtraktions algoritmer samt dina matematiska strategier för att räkna addition och subtraktion.
Grundskola 3 Matematik

Under ht-17 får du möjlighet att utveckla din förståelse för taluppfattning kring talen mellan 0-1000, du fördjupar dina kunskaper kring addition och subtraktions algoritmer samt dina matematiska strategier för att räkna addition och subtraktion.

Innehåll

Syfte

Bedömning - vad och hur

Jag bedömer din förståelse och dina kunskaper kring följande områden:

 

Tiotals övergång med addition och subtraktion:

 • Addition med tiotalsövergång.
 • Subtraktion med tiotalsövergång.

 

Addition och subtraktion med hjälp av hundratavlan:

 • Addition med hjälp av hundratavlan.
 • Subtraktion med hjälp av hundratavlan.

 

Talen 0 till 1000:

 • Positionssystemet med talenheterna ental, tiotal och hundratal.
 • Skriva tal på tallinjen.
 • Att jämföra talen 0 till 1000

 

Addition och subtraktion med uppställning och växling:

 • Addition med uppställning och växling.
 • subtraktion med uppställning utan växling.
 • Subtraktion med uppställning och växling.
 • Att växla över noll.
 • Att räkna med tre termer.

Undervisning och arbetsformer

I undervisningen varvas praktik och teori. Vi har gemensamma genomgångar i klassen, laborativt material i form av hundratavlan och annat plock material, samt arbete i mindre grupp, enskilt eller i par.

Vi kommer även att arbeta med problemlösning efter EPA-modellen (enskilt-par-grupp). I undervisningen får du använda ditt matematiska språk och dela med dig av dina strategier för att tänka och nå lösningar på matematiska problem. 

Under arbetet med taluppfattning, addition och subtraktion arbetar vi med följande delar:

 • Tiotals övergång med addition och subtraktion
 • Addition och subtraktion med hjälp av hundratavlan
 • Talen 0 till 1000.
 • Addition och subtraktion med uppställning och växling.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma