Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyintroduktion av leran

Skapad 2016-08-20 09:49 i Fasanen Haninge
Förskola
Vi vill återintroducera leran och trolldeg efter sommarlov och ommöblering. Vi provar några olika tekniker och verktyg.

Innehåll

Syfte:

Att barnen blir bekanta med leran och hur den fungerar

Att barnen kan ta hand om materialet och ta ansvar för att det är ordning

Att barnen tar hänsyn och lär av varandra

Mål:

Att alla barn vet hur man mjukar upp och återfuktar leran

Att alla barn kan forma bollar, tjocka och tunna korvar

Att alla barn har provat slickers och har en viss förståelse av hur det kan användas

Att alla barn har provat leran på ljusbordet

Att alla barn har provat att samsas om lera

Att alla barn vet hur man plockar undan och torkar upp när man är klar

Uppgifter

 • Använda lera, forma bollar och korvar

 • Ljusbordet och trolldeg

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: