👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokstavsarbete årskurs 1

Skapad 2016-08-20 10:21 i Garnvindeskolan Ale
Ett läsårslångt arbete kring bokstäver.
Grundskola 1 Svenska
Du kommer att arbeta med bokstäver och bokstavstexter. Du kommer att sjunga, läsa, skriva, lyssna, redovisa och lära dig att ge respons till kompisarna. Du kommer att kunna se hur du förbättrar ditt skrivande under årets gång.

Innehåll

Bokstavsarbete och bokstavstexter

Syfte:

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket.

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.

Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika former av sakprosa.

Centralt innehåll:

  • Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text och göra förtydliganden.
  • Handstil
  • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  • Alfabetet
  • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  • Muntliga presentationer.
  • Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.

Vad och hur gör vi:

Varje vecka presenteras en ny sång och ramsa.

Eleverna gör bokstavens ljud, spårar bokstav, skriver bokstaven "rätt" på tavlan och skapar med playdoh-lera versal och gemen bokstav. De gör ett arbetsblad med skrivövningar. De klipper ut bokstaven ur tidning och limmar in i finboken. De arbetar med bokstaven i fin-boken och i arbetsboken. De läser en enkel bok om bokstaven.

Vi ser på Bokstavslandet en film om bokstaven som ger eleverna mer lust att lära, läsa och skriva

 Vi skriver faktatext på veckans djur.

Som avslutning på varje veckas bokstavsarbete har vi kamratbedömning då eleverna  två och två bedömer och ringar in finaste versal och gemen bokstav i finboken.

 

Kunskapskrav:

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil.

I texterna kan eleven använda stor bokstav och punkt samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.