Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstiderna, djur och växter

Skapad 2016-08-20 10:48 i Garnvindeskolan Ale
Arbete med årstiderna, djur och växter (no och sv). Arbete i år 1.
Grundskola 1 NO (år 1-3) Svenska
...

Innehåll

Inledning

Klass 1, arbetet kommer fortlöpa under hela höstterminen.

Syfte

Syfte biologi:

Undervisningen i biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om naturen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturen utifrån sina egna upplevelser och aktuella händelser.

Syfte svenska

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang för skilda syften.

Innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Komkretisering av målen

Biologi:

 • Våra årstider och hur man kan känna igen dem.
 • Några djur och växter och hur de lever.
 • Enkla undersökningar i naturen runt omkring oss, hur förändras den i och med årstidernas växlingar.
 • Enkla dokumentationer

Svenska:

 • Muntliga redovisningar.
 • Göra beskrivningar med bilder.
 • Skriva tydliga bokstäver.

Arbetssätt och arbetsformer

 • Praktiska observationer i skogen och på skolgården, hur förändras miljön omkring oss allt eftersom årstiderna växlar?
 • Uppgifter och övningar både i grupp, par och individuellt.
 • Vi ser på filmer av olika slag, såväl om årstiderna, olika djur och växter.
 • Högläsning av fakta, sagor och dikter om hösten och vintern.
 • Tillsammans skriver vi på tavlan det vi kommer ihåg från filmer, texter och egna observationer
 • Samtal och diskussioner av olika slag och i olika konstellationer.
 • Egen dokumentation genom att eleven själv får måla, rita, skapa och skriva korta texter genom att skriva av eller skiva själv.

Arbetsformerna kommer att fortlöpa i helklass. De kommer att få lyssna, diskutera, samtala, skriva och skapa i olika former.

Bedömning

I underlagen för bedömning och betyg står det att läraren utifrån kursplanens krav mångsidigt ska utvärdera varje enskild elevs kunskapsutveckling och både muntligt och skriftligt redovisa detta för eleven, hemmet samt informera rektorn

Vi bedömer huruvida eleverna kan:

 • Känna igen några växter och djur och hur dessa lever.
 • Känna igen årstiderna höst och vinter och vet hur dessa uttrycker sig.
 • Delta i samtal och diskussion.

Hur kommer vi bedöma dem:

 • Genom samtal och diskussioner.
 • Genom barnens egna alster och prestationer i de praktiska övningarna.

Dokumentation

Sker i form av barnens egna alster som samlas i en mapp.

Har de nått målen känner de till några växter och djur och hur de lever. De känner till våra årstider och dess kännetecken och de deltar i samtal och diskussioner. De har också viss förmåga att själva skapa enkla faktatexter.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: