Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO år 1

Skapad 2016-08-20 11:00 i Garnvindeskolan Ale
Här kommer en beskrivning av hur vi kommer att arbeta i SO under åk 1.
Grundskola 1 SO (år 1-3)

Under årskurs ett kommer du att ha klassråd, samtala om livsfrågor och regler. Vi ska undersöka varför vi firar våra högtider och vad som står i Barnkonventionen och rita enkla kartor över klassrummet, skolgården och skolvägen.

Innehåll

SO

 

Centralt innehåll

Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll

I årskurs 1-3

Att leva tillsammans

  • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap.
  • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan och i sportsammanhang.

Att leva i världen

  • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd.
  • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.

Att undersöka verkligheten

  • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.

 

Vad och hur gör vi?

Vi uppmärksammar FN- dagen då vi pratar om och lär oss kring barnens rättigheter, ”Barnkonventionen” genom samtal, bilder, filmer, litteratur och sång. Vi har regelbundna klassmöten/lektioner då vi diskuterar och beslutar demokratiskt kring gemensamma regler och normer som ska gälla hos oss. För att motverka mobbning arbetar vi utifrån Trygghetsgruppens månadens viktiga och vi har en vårdag i maj månad. Med hjälp av film, skönlitteratur och berättelser samtalar vi om elevnära livsfrågor. Vi uppmärksammar kristna högtider genom film, berättelser. Vi arbetar med kartor/ritningar över klassrum, skolgård och skolväg i verkliga sammanhang på ett lekfullt sätt.

Bedömning:

– Eleven har grundläggande kunskaper om barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.

– Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.

– Eleven kan beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.

– Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.

– Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta och rumsliga begrepp.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: