Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsdelarna - namngeografi

Skapad 2016-08-20 13:01 i Wallbergsskolan Grundskolor
Vi kommer under ett par veckor att arbeta med världsdelarna i geografi. Vi kommer att lära oss hur man arbetar med olika kartor och också en hel del namngeografi i de olika världsdelarna.
Grundskola 8 Geografi

Vi ska lära oss om:

- de olika världsdelarna 

- namn och läge på länder, städer, berg, sjöar och hav

- orsaker till placering av olika städer 

- hur en atlas kan användas och hur man läser av olika typer av kartor och tabeller

- viktiga geografiska begrepp 

- repetera klimatzoner och växtlighet

 

 

Vi kommer senare att arbeta vidare med handel och handelsmönster i världen. 

Innehåll

syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • Ge
  Syfte värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
 • Ge  7-9
  Livsmiljöer Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Ge  E 9
  Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ge  E 9
  Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
 • Ge  E 9
  Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Detta ska du kunna efter avslutat arbetsområde:

Du ska visa att du:

 • vet vilka världsdelarna är och var de ligger
 • kan namnen på några stora sjöar, floder, öar, bergskedjor, öknar, regioner/länder och huvudstäder (olika många i varje världsdel) 
 • vet var de olika klimatzonerna ligger och vilka naturtyper de kännetecknas av
 • resonera om placering av olika stora städer
 • kan söka, samla och bearbeta information från olika kartor och tabeller
 • förstår och kan använda olika geografiska begrepp 

Viktiga begrepp i detta område:

 • naturlandskap
 • naturresurs 
 • levnadsvillkor
 • klimat
 • klimat- och vegetationszoner
 • närlingsliv
 • folkmängd
 • folktäthet
 • tätort
 • ekvatorn
 • topografisk karta
 • tematisk karta
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: