Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad är NO?

Skapad 2016-08-20 13:36 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 Biologi Fysik Kemi
...

Innehåll

Mål för elev

Du ska lära dig grundläggande begrepp och arbetsmetoder.

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Innehåll

Arbetsområdet handlar om naturvetenskapens grunder. Du kommer att lära dig om hur människor har tänkt under historien och hur en naturvetare arbetar för att ta reda på nya saker. Du kommer även att bekanta dig med följande viktiga begrepp:

Förstora, förstoringsglas, mikroskop, byggsten, tomrum, atom, grundämne, kemisk förening, molekyl, kärna, elektron, kolatom, lärda män, nobelpris, alkemist, vetenskapsman, laboratorium, uppfinning, experiment, ämne, element, radioaktiv strålning, metall, material, hudar, läder, kåda, stål, plast, gummi, metall, hantverkare, kretslopp, återanvända, kompost, växter, djur, svampar, fossil, sortera, biologi, cell, organism, organ, energi, föröka sig, zooma, oöändligt, hypotes, slutsats, släkt, art, steril, fortplantning och biologisk mångfald.

Kopplingar till läroplan

 • Bi  4-6
  Biologin och världsbilden Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
 • Bi  4-6
  Biologin och världsbilden Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Fy  4-6
  Fysiken och världsbilden Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 • Fy  4-6
  Fysiken och världsbilden Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
 • Ke  4-6
  Kemin i vardagen och samhället Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
 • Ke  4-6
  Kemin och världsbilden Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 • Ke  4-6
  Kemin och världsbilden Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
 • Ke  4-6
  Kemin och världsbilden Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Genomförande

Vi kommer att ha genomgångar, göra experiment och arbeta med frågor och bilduppgifter. 

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper vid samtal och övningar. Du kommer också att göra ett avslutande test.

Elevinflytande

Undervisningen börjar med att vi tar reda på vilka kunskaper klassen har. I arbetet kommer du att få välja visst innehåll och vissa arbetsmetoder.

Matriser

Fy Bi Ke
Bedömningen gäller kemi, fysik och biologi

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Förmågan att genomföra systematiska undersökningar
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar. Du kan bidra till att formulera enkla planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. Du använder utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Du gör enkla dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Du kan formulera enkla planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. Du använder utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Du gör utvecklade dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Du kan formulera enkla planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. Du använder utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. Du gör välutvecklade dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Förmågan att använda begrepp och förklara
Du har grundläggande kunskaper och visar det genom att ge exempel och beskriva med viss användning av rätt begrepp
Du har goda kunskaper och visar det genom att förklara och visa på enkla samband med relativt god användning av rätt begrepp.
Du har mycket goda kunskaper och visar det genom att förklara och visa på enkla samband och generalisera, med god användning av biologins begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: