Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering för svenska åk 6- ht 2016

Skapad 2016-08-20 14:42 i Västra Stenhagenskolan Uppsala
Planering för arbete med skrivande och läsning utifrån läromedlet Zick Zack Läsrummet samt Skrivrummet åk 6.
Grundskola 6 Svenska

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förmågan att

• läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

• välja och använda språkliga strategier (sva)

• urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer (sva)

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift

• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

• urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

 

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Konkretisering av mål

 

Under arbetsområdet ska eleverna

• kunna känna igen olika texttyper och den uppbyggnad som utmärker dem

• förstå syftet med olika texttyper

• känna igen de språkliga drag som är typiska för de olika texttyperna

• att förförståelse och förkunskaper av såväl innehåll, ord, begrepp och texttyp är viktiga

ingredienser för att kunna läsa och förstå olika typer av texter

• att syftet med texten avgör hur den är uppbyggd och formulerad

• läsa olika typer av texter med förståelse och flyt

• använda olika lässtrategier för att kontrollera sin förståelse och upplevelse

• utveckla sitt ord- och begreppsförråd

• att man när man samtalar om texten ökar såväl upplevelsen som förståelsen av texten.

 

Dessa förmågor kommer att bedömas

Förmågan att …

• känna igen olika texttyper och den uppbyggnad som utmärker dem

• känna igen de språkliga drag som är typiska för de olika texttyperna

• förstå syftet med de olika texttyperna.

• förstå syftet med texten

• med förståelse och flyt kunna läsa olika typer av texter

• kunna tolka, värdera och föra resonemang kring innehållet i skönlitteratur och andra texter

• välja och använda olika lässtrategier och ordförståelsestrategier

• reflektera kring sin läsning.

Hur eleven ska få visa sina förmågor

 • Eleven visar sina förmågor genom att aktivt delta i läsningen, tillsammans i klassen samtala om texterna (innehåll, syfte, struktur och språkliga drag), samt genom att svara på läsförståelsefrågor– frågor vars svar finns att hämta på, mellan och bortom raderna– och arbeta med olika ord- och begreppsövningar.
 • Eleverna får visa sina kunskaper genom diskussioner och genom att skriva egna texter.

Uppgifter

 • Svenska, planering vecka 45-50 ht 2016

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: