Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild år 1-3

Skapad 2016-08-20 15:10 i Ekenäs skolan Stenungsund
Bild år 1-3
Grundskola 1 Bild
...

Innehåll

Syfte med undervisningen

Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan eleverna utveckla sin kreativitet och bilskapande förmåga.I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa.

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl
  Syfte undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

Centralt innehåll

Du skall utveckla din förmåga att:

 • delta i olika slags övningar och bildskapande själv och tillsammans med andra.
 • uttrycka dig med fantasi och personlighet när du skapar.
 • känna till någon konstnär och dennes konstverk.
 • förstå att man kan uttrycka sig på olika sätt när man skapar.
 • titta på och diskutera olika slags bilder och konstverk.

Lgr 11: centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Bl  1-3
  Bildframställning Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
 • Bl  1-3
  Bildframställning Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
 • Bl  1-3
  Redskap för bildframställning Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
 • Bl  1-3
  Bildanalys Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.

Undervisning och arbetssätt

Vi kommer att:

 • blanda färg och träna färglära.
 • skapa olika slags bilder och använda olika tekniker och material som vattenfärger,vaxkritor,flaskfärg,kolpennor och klippa och klistra.
 • skapa bilder som passar till tema och egna berättelser och ge uttryck för sina känslor.
 • använda material som gips och lera.
 • skapa ensam och tillsammans med andra.
 • titta på och prata om bilder i böcker och i digitala media.
 • titta på någon konstnärs bilder och lära mera om konstnären.

 

Bedömning

Vi gör fortlöpande observationer under terminen för att se vad du kan.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: