Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering engelska, åk 4.

Skapad 2016-08-20 15:19 i Västra Stenhagenskolan Uppsala
Vi tränar förmågan att läsa, skriva, tala och förstå engelska. New Champion 4 Textbook och Workbook är några av de läromedel vi använder.
Grundskola 4 Engelska

Engelska talas över hela världen. I en tid då kontakter med andra människor i andra världsdelar är bara ett mus-klick bort, är det extra värdefullt att kunna kommunicera på ett gemensamt språk.

Innehåll

Syfte (Lgr-11)

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakt och större förståelse för olika sätt att leva.
Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Centralt innehåll (Lgr-11)

Vi tränar förmågan att:
- prata om ämnen som är välbekanta för eleverna t.ex familjen, hobbies och aktiviteter, djur etc.
- prata om åsikter, känslor och erfarenheter
- tala med ett tydligt uttal
- lyssna till och förstå tydlig talad engelska från olika medier
- läsa och förstå olika texter
- använda grammatiska strukturer
- stava engelska
- skriva olika typer av texter

Kopplingar till läroplan

 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Innehåll

Vi arbetar med läromedlet New Champion 4. Vi har glosläxa varje vecka samt förhör på dessa. Vi kommer att sjunga olika sånger på engelska, dramatisera enklare texter samt mingla i klassrummet för att befästa vanliga ord och uttryck.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:
- förstå tydligt talad engelska
- tala engelska så att andra tydligt kan förstå dig
- läsa och förstå engelska texter
- skriva fraser, meningar och andra texter så att andra kan förstå
- använda grammatiska strukturer
- stava engelska
- använda strategier för att underlätta förståelsen när du hör talad engelska eller själv läser engelska texter

 Kopplingar till läroplan

 • En  E 6
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
 • En  E 6
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • En  E 6
  Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
 • En  E 6
  För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
 • En  E 6
  Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
 • En  E 6
  I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • En  E 6
  I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • En  E 6
  För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
 • En  E 6
  I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
 • En  E 6
  I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
 • En  E 6
  Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
 • En  E 6
  Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: