Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse åk 4, 16/17

Skapad 2016-08-20 15:49 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
Grundskola 4 Idrott och hälsa

Att ha en god rörlighet och motorisk förmåga är viktigt för dig både nu och i framtiden. I ämnet idrott och hälsa kommer du att få delta i olika lekar, spel och rörelser till musik. Du kommer också att få prova på ett antal olika idrotter. Kanske upptäcker du någon aktivitet som du vill göra även på fritiden?

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i delen "rörelse" ska du ges möjlighet att utveckla din förmåga att:

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

Undervisning och arbetssätt

På lektioner i idrottshallen och på skolgården kommer du att träna din rörelseförmåga i lekar, spel och idrotter, både inomhus och utomhus. Du kommer att delta i danser och i rörelser som görs till musik.

En gång per termin är vi i simhallen och har idrottslektionen där.

Kopplingar till läroplan

 • Idh  4-6
  Rörelse Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
 • Idh  4-6
  Rörelse Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Idh  4-6
  Rörelse Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
 • Idh  4-6
  Rörelse Simning i mag- och ryggläge.

Vad bedöms?

 • Din förmåga att kombinera de motoriska grundformerna i olika aktiviteter, (Ex. att springa OCH studsa en boll).
 • Din förmåga att delta och anpassa dina rörelser så att de passar till aktiviteten, (Ex. att röra på dig så att det är möjligt att passa till dig vid lagbollspel, göra en lagom hård passning eller att ta i lagom hårt med kroppen).
 • Din förmåga att anpassa dina rörelser i danser och rörelseaktiviteter så att de passar till musikens takt och rytm.
 • Din förmåga att kunna simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.

Hur går bedömningen till?

Bedömningen av din förmåga att kunna kombinera de motoriska grundformerna och kunna anpassa dina rörelser till aktiviteten sker fortlöpande under hela läsåret genom observationer.

Bedömningen av din förmåga att kunna anpassa dina rörelser till musikens takt och rytm sker genom observationer när vi arbetar med detta moment under lektionerna.

Din förmåga att kunna simma är observerad sedan tidigare under din skolgång, men när idrottslektionen är i simhallen en gång per termin har du chans att visa din simkunnighet.

Matriser

Idh
Rörelse åk 4

I tabellen nedan hittar du de olika nivåerna i bedömningen.
1
2
3
Delta och anpassa rörelser
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
Takt och rytm
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser väl till takt och rytm.
Simma
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: