Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsa och livsstil åk 5, 16/17

Skapad 2016-08-20 16:02 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
Grundskola 5 Idrott och hälsa

I ämnet idrott och hälsa ska du få möjlighet att lära dig vad du kan göra för att påverka din egen hälsa. Du kommer att få lära dig begrepp som hör till ämnet, så som kondition, och du kommer att träna dig på att sätta ord för dina upplevelser av olika träningsformer. Vad som är viktigt att tänka på för att förebygga skador ska du också få lära dig.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i delen "hälsa och livsstil" ska du ges möjlighet att utveckla din förmåga att:

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh
  Syfte förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Undervisning och arbetssätt

Före, under eller efter en del lektioner i idrott och hälsa kommer du att få använda dig av en reflektionsbok. I din reflektionsbok skriver du ner hur du upplever en del av de aktiviteter som vi gör på lektionerna. Vi kommer tillsammans prata om ord som passar när man ska beskriva känslan man har i kroppen efter eller under en aktivitet. Sedan ska du själv försöka använda ord som passar för just dig och din känsla. Boken kommer att användas under hela läsåret i åk 5 och vid olika slags aktiviteter.

Undervisningen i hälsa och livsstil innebär bland annat att du kommer att lära dig vad olika slags träningsformer (så som t.ex. konditionsträning) kan ha för effekter på din hälsa, både din fysiska hälsa och hur du mår inom dig (psykiska hälsa). 

Vad som är viktigt att tänka på för att försöka undvika skador kommer vi också att gå igenom. Även här kommer du att få använda din reflektionsbok för att visa vad du kan.

Kopplingar till läroplan

 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.

Vad bedöms?

 • Din förmåga att kunna skriva och prata om de fysiska aktiviteter som du varit med om
 • Din förmåga att kunna diskutera hur olika aktiviteter hänger ihop med hälsa
 • Din förmåga att kunna beskriva hur man kan förebygga skador

Kopplingar till läroplan

 • Idh  E 6
  Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
 • Idh  E 6
  Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
 • Idh  C 6
  Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
 • Idh  C 6
  Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
 • Idh  A 6
  Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
 • Idh  A 6
  Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.

Hur går bedömningen till?

Arbetet med området "Hälsa och livsstil" sker fortlöpande under hela läsåret, genom samtal och i uppgifter. 

Matriser

Idh
Hälsa och livsstil åk 5

I tabellen nedan hittar du de olika nivåerna i bedömningen.
1
2
3
Samtala om hälsa
Du kan prata om fysiska aktiviteter du varit med om. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur de hänger ihop med hälsa och fysisk förmåga.
Du kan prata om fysiska aktiviteter du varit med om. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur de hänger ihop med hälsa och fysisk förmåga.
Du kan prata om fysiska aktiviteter du varit med om. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur de hänger ihop med hälsa och fysisk förmåga.
Förebygga skador
Du kan beskriva på ett enkelt sätt hur man förebygger skador som man kan få när man leker, spelar eller idrottar.
Du kan beskriva på ett utvecklat sätt hur man förebygger skador som man kan få när man leker, spelar eller idrottar.
Du kan beskriva på ett välutvecklat sätt hur man förebygger skador som man kan få när man leker, spelar eller idrottar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: