Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi - Norden

Skapad 2016-08-20 21:37 i Varekils skola Orust kommun
Geografens testamente - Norden
Grundskola 4 – 6 Geografi

Nu har det blivit dags att lära oss mer om våra nordiska grannländer. Vi får följa med Holger och Mårtensson på deras resa genom Norden och lära känna våra grannländer.

Holger upptäcker mystiska anteckningar i en gammal geografibok som leder honom till Oslo och en gåtfull nyckel. Resan fortsätter till Helsingfors och Köpenhamn, där Holger bestämt möte med sin gamle vapendragare. Men Mortensen har förändrats. Kommer Holger lyckas få honom att följa med på jakten efter Gjallarhornet?

Vi kommer att arbeta med likheter och skillnader mellan de nordiska länderna vad beträffar språk, miljö, natur, befolkning, storlek, flagga, naturtillgångar och vad de flesta människor arbetar med.

Innehåll

Du kommer att få lära dig mer om:

 • hur man använder och förstår olika kartor
 • namn på städer, platser, vatten och berg i Norden
 • hur det geografiska läget och naturtillgångar påverkar invånarantal och vad de livnär sig på
 • att se skillnader och likheter mellan de nordiska länderna och dess befolkning
 • de olika nordiska språken och höra och se likheter och skillnader dem emellan
 • vad som finns att se, göra och uppleva i de nordiska länderna

Du kommer att lära dig mer om Norden genom att:

 • se hela Geografens testamente - Norden och jobba med uppgifter kring avsnitten, samt tilldelade uppgifter
 • läsa i böcker och på internet om de olika länderna
 • arbeta med kartan och lära dig mer om hur en karta fungerar
 • göra ett fördjupningsarbete där du ska jämföra två av de nordiska länderna på olika punkter
 • se filmer om de nordiska länderna och de nordiska språken

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • namnge och placera ut de nordiska länderna, deras huvudstäder samt viktigare städer, öar, vatten och berg (genom att använda Seterra)
 • svara på frågor om Norden i ett kunskapstest
 • se likheter och skillnader mellan de nordiska länderna
 • se likheter och skillnader mellan de nordiska språken
 • förstå fördelningen av Nordens befolkning, orsaker till den och konsekvenser av den
 • arbeta med och förstå kartor
 • använda och förstå geografiska begrepp
 • aktivt delta i grupp- och klassdiskussioner
 • arbeta med och presentera fördjupningsarbetet
 • söka information
 • använda olika källor
 • sammanställa information

Uppgifter

 • Erosion

 • Läxa geografin

 • Läxa v46 samernas rike

 • Avsnitt 7,8 och 9 till vecka 47.

 • Sista geografi läxan

Matriser

Ge
Geografi - Norden

Vi har arbetat med Norden utifrån Geografens Testamente

Det här är bedömt: ● förmågan att analysera Nordens natur- och kulturlandskap och deras utmärkande drag ● förmågan att använda olika geografiska begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi ● förmågan att använda kartor och olika informationskällor ● förmågan att se sambanden mellan landskapet, naturresurser och hur befolkningen är fördelad Du har visat, vad gäller följande moment, att du är:
Behöver träna mera
På god väg
Säker

Kunskaper

Behöver träna mera
På god väg
Säker
Diskuterar och kan svara på frågor runt Geografens Testamente
Hur du använder kartan och förstår kartans uppbyggnad och symbol
Hur du använder olika geografiska begrepp
Hur du kan se likheter och olikheter mellan de nordiska länderna
Hur du resonerar runt ländernas naturresurser, vatten, skog och hur den används av människan
Hur du använder olika informationskällor i jobbet med din presentation
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: