Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik (Formula) del-1 årskurs 5

Skapad 2016-08-20 22:13 i Drottninghögsskolan Helsingborg
Grundskola 5 Matematik

Innehåll

Vi kommer att arbeta med två område 

1- Tid och räknesätt

Mål:

När du arbetat med detta kapital ska du kunna

 • uppskatta, jämföra och mäta tider
 • välja tidsenheter, göra enhetsbyten och beräkningar
 • utföra multiplikationer med stora tal
 • göra överslag och använda miniräknare
 • använda strategier vid problemlösning

2- Bråk,decimal och procent

Mål:

 • jämföra olika delar av olika helheter
 • använda samband mellan bråk- decimal- procent
 • förkorta och förlänga bråk
 • beräkna 10%, 20%, 25%, ... av det hela.
 • beräkna nya värde efter höjningar och sänkningar t.ex. reapriser
 • använda strategier vid problemlösning

Arbetssätt

Undervisning

Undervisningen kommer att varieras så att den skall innehålla genomgångar tillsammans där eleverna får öva sig i att använda begrepp och redovisa och jämföra sina resultat. Vi kommer att arbeta i grupper samt enskilda arbete och delta i diskussioner i klassrummet.  Vi kommer också använda oss av laborativt material för att visualisera matematiken. De befäster sina kunskaper i boken där de får öva sig i att både räkna mekaniskt samt redovisa sina svar och uttrycka hur de har tänkt.

Eleverna får även möjlighet att använda digitala verktyg för att jobba med mattespel och andra program.

 

 

Bedömning 

 Det här ska vi bedöma

Din förmåga att:

 •  Vara delaktiga i samtal och diskussioner på lektionerna
 • Delta på lektionerna och vara aktiv och arbeta med dina uppgifter
 • Visa hur du resonerar för att räkna ut matematiska problem
 • Vi kommer att avsluta varje område (kapitel) med ett skriftligt prov

se matriser 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
MATEMATIK kunskapskrav åk 6, Kunskapsstaden Helsingborg

E
C
A
Lösa problem med strategier & metoder
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Beskriva tillvägagångssätt & resonera om rimlighet
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Använda matematiska begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Växla uttrycksform & resonera om begreppens relation
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Redogöra för & samtala om tillvägagångssätt
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: