Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läs-och skrivutveckling åk.3

Skapad 2016-08-21 08:44 i Skogstorpsskolan Falkenberg
Grundskola 3 Svenska som andraspråk Svenska
...

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema

Vi arbetar med olika aktiviteter som syftar till att utveckla elevernas läsförmåga, deras förmåga att tillägna sig skönlitteratur och uppfatta samt reflektera över handling och budskap i olika typer av text.

Vi tränar på att utrycka oss i text, att skriva berättelser med tydlig inledning, handling och avslut, att stava korrekt och att använda skrivtekniska regler som skiljetecken och stor bokstav. Vi tränar även på att använda skriftliga minnesanteckningar som stödord och tankekartor samt att formulera egna faktatexter.

Mål

Kunna läsa olika typer av text med flyt och förståelse. Kunna reflektera över innehållet i texter och dra paralleller till egna erfarenheter.

Eleven ska ges förutsättningar för att kunna uttrycka sig skriftligt i olika sammanhang och för skilda syften.

 

Kopplingar till läroplan

  • Sv
    Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • Sv
    Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  • Sv
    Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Undervisning och arbetsformer

Vi arbetar med en mängd olika aktiviteter för att utveckla elevernas skrivförmåga. Eleverna skriver både för hand och på sina Ipads. 

Vi arbetar kontinuerligt med läsförståelse av olika typer av text. Vi resonerar kring vad som kännetecknar olika genre samt olika lässtrategier för att förstå olika typer av text. Då använder vi oss av läsfixarna från "En läsande klass" för att förtydliga och befästa olika lässtrategier. Eleverna läser, arbetar med innehållet och reflekterar över skeenden i läsläxeboken "Pojken och Tigern". Eleverna läser enskilt, i par och lyssnar på högläsning.

Eleverna får träna sig på att uttrycka sig muntligt och prata i olika grupper. De får kunskap om hur man gör när man t.ex. jämför och argumenterar. 

Bedömning

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: