Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Debatt

Skapad 2016-08-21 09:38 i Fågelbäcksskolan 7-9 Trelleborg
Du förbereder och genomför en debatt om ett valt ämne.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Debatt I alla tider har det varit viktigt att kunna prata och argumentera för sin sak. Människor som har talets gåva har alltid kunnat övertyga andra om att just deras idéer är de rätta. Ingen stor talare har dock fötts till det utan det krävs träning för att bli en bra på att argumentera/debattera.

Innehåll

1. Arbetsområde

Ni kommer alla att få ett kontroversiellt ämne av mig som ni ska förbereda och argumentera för eller emot inför klassen under cirka tio minuter. Klasskamraternas uppgift Uppgiften innefattar även  även en skriftlig del som görs enskilt och berör samma ämne som ni ska diskutera. Det blir som ett manus och kan användas som grund under debatten.

 

2. Syftet med debatten:

Du ska:

 • Din förmåga att debattera 

 • fundera kring vilka motargument dina motståndare kommer att använda sig av och hur du ska kunna bemöta dessa.

 • framföra din argumentation inför dina kamrater,

 • som åhörare vara aktiv och delta ett antal gånger i diskussionen

 • Vilka begrepp bör användas för att uttrycka åsikter och idéer samt även kunskaper
 • Att leda samtal, formulera och bemöta argument, sammanfatta vad som i huvuddrag har sagts.

3. Arbetssätt - Undervisning

Vi kommer att arbeta med lärargenomgångar, förberedelse i form av kunskapssamlande/förbereda argument och motargument.

Arbetet examineras i form av paneldebatter om förberett ämne samt med mindre skrivuppgift som innefattar källhantering.

 

v. 39 Introduktion av temaområdet. Teoretisk lektion om vad man bör tänka på vid argumentationer och debatter. Jag instruerar också om reglerna kring redovisningen, samt även lite tricks.

v. 40 Ni jobbar med att söka information kring era ämnen, vad säger lagen? Hur ser det ut i Sverige? Vad är för och nackdelar (argument och motargument),

v.41 Redovisning, (skriftlig uppgift)

v. 42 Redovisning, (skriftlig uppgift)

4. Bedömning

Läraren kommer att bedöma elevens förberedelse, den skriftliga rapporten samt genomförandet av debatten. 

5. Dokumentation

Elevernas resultat dokumenteras av läraren i Unikum.

6. Kunskapskrav

Se matris nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Debatt

Samtal och diskussion
Eleven har ej uppnått målen.
Samtala och diskutera lugnt, genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument.
Samtala och diskutera lugnt genom att ställa frågor och framföra åsikter med relativt väl underbyggda argument.
Samtala och diskutera lugnt genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument.
Förberedelse och genomförande
Eleven har ej uppnått målen
Förbereda så att struktur och kunskap märks vid genomförandet. Viss anpassning till åhörare och mottagare.
Förbereda så att strukturen och kunskap märks relativt väl vid genomförandet. God anpassning till åhörare och motdebattörer.
Förbereda så att strukturen och kunskap märks väl vid genomförandet. Mycket god anpassning till åhörare och motdebattörer.
Källhantering
Eleven har ej uppnått målen
Viss förmåga att välja relevanta källor. I förhållande till dessa föra enkla resonemang.
Utvecklad förmåga att välja relevanta källor. I förhållande till dessa föra utvecklade resonemang.
Välutvecklad förmåga att välja relevanta källor. I förhållande till dessa föra välutvecklade resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: