Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nordiska språk och minoritetsspråk (i Sverige).

Skapad 2016-08-21 09:55 i Fågelbäcksskolan 7-9 Trelleborg
Då kör vi igång med svenska för den här terminen! Som vanligt ser jag till att ge uppgifter som ska sammanställas under lektionstid, jag ger inga läxor hem och därav är arbetet under lektionstid en viktig grund för du ska kunna klara ämnet. Under pågående arbete med uppgifter så observerar jag hur du strukturerar upp texter, använder sig av källkritik och resonerar inför olika frågor och etiska dilemman som uppstår när man samtalar om språk och olika folkgrupper. Då kör vi!
Grundskola 9 Svenska

De nordiska språken svenska, danska, norska färöiska samt isländska har mycket gemensamt, trots att vi ibland har svårt att förstå varandra. Språk förändras hela tiden vilket betyder att ord försvinner och nya ord kommer till. 

Bara i Sverige talas och skrivs minst hundratals olika språk, till exempel kurdiska, engelska, sydsamiska, wolof, arabiska, spanska och persiska. Sverige har dessutom fem nationella minoritetsspråk: finska, jiddisch, meänkieli, romska och samiska. 

 I det här arbetsområdet kommer du få veta mer om språk och tillsammans ska vi se till att söka svar på varför det svenska teckenspråket inte hör till de fem minoritetsspråken, trots att  det uppfyller flera viktiga kriterier. 

 

 

                                                                                 *

Innehåll

Muntlig och skriftlig uppgift.

Vecka 35 - 36

Minoritetsspråk i Sverige

 • Hur ser språklagstiftningen ut för minoritetsspråken?

 • Vad utmärker språket du har valt?

 • Likheter/skillnader med svenska språket?

 • Likheter/skillnader alfabetet?

 • Likheter/skillnader bokstäver?

 • Hitta exempel på hur språket låter genom musik/högläsning/film.

 • Finns språket på olika myndighetssidor? Skatteverket/Arbetsförmedlingen/Riksdagen/eller liknande.

 • Finns språket rep senterat i massmedia såsom TV, tidningar eller radio?

 • Hur många talar språket i Sverige?

 • Vilka stereotyper är bundna till folket som talar språket?

 • Varför finns minoritetsspråk och vilken ställning de har i samhället, det är viktigt att kunna resonera kring framtiden för minoritetsspråk (kommer de stanna, bytas ut etc.).

Vecka 37 

Redovisning av arbeten inför klassen.

Samma vecka på fredag (16 september), utvärdering och respons/positiv kritik på varandras skrivningar rapporter och redovisningar. 

Vecka 38

Introduktions föreläsning om Nordiska språk.

Enskilt arbete/grupp:

 • Resonera kring hur svenskan och våra grannspråk (norska och danska) liknar varandra men också vilka skillnader som finns.

 • Kunna redogöra för hur det går till när vi lånar ord, vilka ord vi lånar, och varför. Även hur nya ord bildas.

 

 • Ge respons på en klasskamrats text.

 

 

Exempel på källor

Matriser

Sv
Grannspråk & minoritetsspråk

E
C
A
Skriva texter
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Söka, välja ut & sammanställa
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Sammanställningar
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar
Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Ge omdömen om & bearbeta text
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt
Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Svenska språket & närliggande språk
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: