Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

What's up åk 4: Unit one

Skapad 2016-08-21 10:23 i Apalbyskolan Västerås Stad
English around the world, intro + kapitel 1-4.
Grundskola 4 Engelska

Vi kommer att använda läromedlet "What's up". Vi kommer även använda webbmaterialet Bingel.

Innehåll

Syfte

Konkretiserande mål

Du ska kunna de vanligaste hälsningsfraserna och kort presentera dig själv och andra. Du ska kunna ställa enkla frågor och kunna svara på dem.

Du ska kunna benämna olika släkt/familjemedlemmar. T.ex. mother, father, brother, sister, grandmother, osv.

Du ska kunna räkneorden 1-50.
Du ska kunna prata enkel engelska med en klasskamrat utifrån det vi gått igenom.

 

 

Undervisning

Arbetssätt:

Du/vi kommer att ha gemensamma genomgångar, läsa texter, ha talövningar i par och grupp, göra hörförståelseövningar, samtala tillsammans och ha enskilt arbete. Du får även arbeta i web-materialet Bingel.

 

Du kommer att få:

- lära dig räkna från 0-50

- lära dig några vanliga hälsnings-, avslutnings- och artighetsfraser

- lära dig ställa och svara på några vanliga frågor

Bedömning

Du kommer att bedömas fortlöpande under lektionerna i ditt sätt att ta ansvar för ditt eget lärande.

Du bedöms fortlöpande under lektionerna genom ditt sätt atta vara aktiv och engagerad i samtal och diskussioner.

 

Du bedöms även efter din förmåga att:

- kunna siffrorna 1-50

- kunna använda några vanliga hälsnings-, avslutnings- och artighetsfraser

- kunna ställa och svara på några vanliga frågor

Kopplingar till läroplanen

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6

Matriser

En
What's up åk 4: Unit one

Du har nått delar av målet.
Du har nått målet.
Du kan räkna från 0-50.
Du kan använda några vanliga hälsnings-, avslutnings-, och artighetsfraser.
Du kan ställa och svara på några vanliga frågor.
Du kan kort presentera dig själv och andra.
Du ska kunna benämna olika familjemedlemmar.
Du kan benämna minst 5 vanliga husdjur.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: