👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samling

Skapad 2016-08-21 10:26 i Fridhemsskolan Västerås Stad
Samling som inledning av skoldagen
Grundsärskola 1 – 3

Vi inleder varje skoldag med en samling. Under samlingen uppmärksammar vi alla i klassen och räknar hur många vi är. Vi sjunger och samtalar om vilken dag det är och hur vädret är just i stunden. Vi arbetar med val av olika slag.

Innehåll

Syfte

Syftet med samlingen är att, genom att starta varje skoldag på samma sätt, skapa förutsättning för eleven att känna förväntan och trygghet.
Under samlingen arbetar vi med kommunikation, turtagning, sinnesupplevelser, förväntan, uppmärksamhet, motorik, samspel och val.

 

 

 

 

Centralt innehåll:

Under samlingen deltar varje elev i att: 

* ringa in samlingen/skoldagen
* sjunga och teckna till dagens namnsång
* tända ljus utifrån vilken veckodag det är
* med sång och rörelse tala om vilka som är i klassen
* räkna hur många vi är i klassen idag
* sjunga och teckna till vädersången, samt kommunicera om vilket väder det är
* uppleva årstidsburken med sina olika sinnen
* välja boll att rulla över kroppen med
* läsa upp kontaktboken/Ipaden
* avsluta samlingen med hjälp av tecken och genom att lägga samlingssignalen i burken 

 

Bedömmning

Vi kommer bedöma elevens förmåga utifrån kunskapskraven

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • använda kunskaper om människa och natur,
  VEU
 • ordna händelser och upplevelser i tid och rum,
  VEU
 • sortera föremål utifrån kvalitet och kvantitet,
  VEU
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VEU
 • Centralt innehåll
 • .
  KOM  7-9
 • Känslor, hur de kan uttryckas och tolkas.
  KOM  7-9
 • Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckaspå olika sätt.
  KOM  7-9
 • Språkets struktur, ordföljd och meningsbyggnad.
  KOM  7-9
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.
  KOM  7-9
 • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  7-9
 • .
  KOM  7-9
 • Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra
  KOM  7-9
 • Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper. Hur detta kan påverka människor, djur och växter.
  VEU  7-9
 • Vattnets olika former och kretslopp i naturen.
  VEU  7-9
 • Uttryck för tid som beskriver nutid, dåtid och framtid samt uppdelning av tid, till exempel morgon, veckodag och årstid.
  VEU  7-9
 • Lägesord och hur de används för att beskriva placering i rummet, till exempel här, under och framför.
  VEU  7-9
 • Likheter och olikheter. Hur föremål kan jämföras, sorteras, kategoriseras utifrån sina egenskaper.
  VEU  7-9
 • Heltal. Hur de benämns, storleksordnas och används för att ange antal och ordning. Ramsräkning.
  VEU  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.
  VEU  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.
  KOM   9
 • Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.
  KOM   9
 • Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser.
  KOM   9
 • Eleven kan på olika sätt söka elevnära information om vad som ska hända och vad som har hänt.
  KOM   9
 • Dessutom deltar eleven i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
  KOM   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  KOM   9