Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Tema Färg

Skapad 2016-08-21 11:07 i Fridhemsskolan Västerås Stad
Ämne/Tema
Grundsärskola 1 – 4 Estetisk verksamhet Verklighetsuppfattning

Efter att ha uppmärksammat att klassens elever, på varierande sätt visat intresse för färg, kommer vi i klass Grön under läsåret 2016/2017 att arbeta med temat färg.

 

Innehåll

Syfte

Syftet med temat färg är att varje elev ska få ökad förståelse och kunskap om begreppet färg i dess olika former. 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • ES
  Syfte skapa genom bild, musik och slöjd,
 • ES
  Syfte välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,
 • ES
  Syfte undersöka estetiska uttryck i olika konstformer, tidsepoker, traditioner och kulturer, och
 • ES
  Syfte använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
 • VEU
  Syfte sortera föremål utifrån kvalitet och kvantitet,

Centralt innehåll:

Vi kommer att arbeta med temat färg med hjälp av varierande konkreta aktiviteter och upplevelser för eleven.
Vi kommer att arbeta med skapande, sånger, ramsor, berättelser och spel med anknytning till begreppet färg. Vi kommer också att arbeta med dramatisering och tillverkning av rekvisita till sagan om Petter och hans fyra getter.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • ES  1-9
  Estetisk framställning Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.
 • ES  1-9
  Estetisk framställning Färg, form och struktur, samt deras betydelse för bilders och föremåls uttryck.
 • ES  1-9
  Estetisk framställning Sång- och danslekar.
 • ES  1-9
  Estetisk framställning Dramatisering av sånger och berättelser med ljud, musik och rörelse.
 • ES  1-9
  Ämnesspecifika begrepp Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet för att till exempel kommunicera om bilder, musik och slöjd och för att utvärdera arbetsprocesser.
 • VEU  1-9
  Kvalitet Likheter och olikheter. Hur föremål kan jämföras, sorteras, kategoriseras utifrån sina egenskaper.

Aktivitet

Under läsåret kommer vi att fokusera lite extra på olika färger under olika perioder. Under augusti-oktober tittar vi lite extra på färgen gul, under november-december är det färgen röd som får extra fokus, under januari-mars blir det färgen blå och under april-juni blir det färgen grön.
Vi pratar färg i vardagliga situationer, som att ex tala om vad färgen på tröjan kallas.

Då vi har skapande kommer vi att måla med fingerfärg och jobba med tussteknik.

Under samlingen talar vi om "dagens färg" och tänder ljus med dagens färg på ljusstaken.

Vi kommer också att arbeta med boken om "Petter och hans fyra getter", vilken till stor del inriktar sig på begrepp som handlar om olika färger. Vi kommer att både läsa själva boken och berätta sagan med hjälp av flanellograf.Vi ska också göra en enklare dramatisering av sagan och i samband med detta tillverka rekvisita.

 

Bedömmning

Vi kommer bedöma elevens förmåga utifrån kunskapskraven

 

Kopplingar till läroplan

 • ES   9
  Eleven kan delta i att framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.
 • ES   9
  Eleven kan också delta dels i att sjunga och spela på instrument, dels i olika former av presentationer och framträdanden.
 • ES   9
  Eleven deltar i att välja och använda material, tekniker, redskap och verktyg i bild- och slöjdarbetet.
 • ES   9
  Eleven deltar också i att välja och använda instrument, ljud och rörelser för att musicera och dramatisera.
 • ES   9
  Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspel.
 • VEU   9
  Eleven kan delta i ramsräkning.
 • VEU   9
  Utifrån att eleven urskiljer och reagerar på olika egenskaper hos vardagsföremål kan eleven delta i att göra val.
 • VEU   9
  Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: