Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bienvenidos al Español årskurs 6

Skapad 2016-08-21 11:08 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
.Pedagogisk planering för elever som läser spanska som språkval i Åk 6
Grundskola 6 Moderna språk - språkval

Bienvenidos al español. Under höstterminen kommer vi att lära oss grunderna till det spanska språket. Vi ska lära oss hur man presenterar sig, hur man hälsar på spanska, namn på olika djur, några sånger och även instruktioner på spanska, vi ska även tillsammans arbeta med ett projekt om en djurpark. Mycket spännande ligger framför oss, Välkomna!

Innehåll

Centralt innehåll

Kommunikationens innehåll
• Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden: t ex en djurpark
• Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
Lyssna och läsa –reception
• Talad spanska och texter från olika medier.
• Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på spanska från internet och andra
medier.
Tala, skriva och samtala -produktion och interaktion
• Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
• Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i
sammanhängande tal och skrift.

Syfte

En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet,
nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet
att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.
Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.

Vidare, bidrar arbetsområden till att eleven utvecklar sin förmåga att:

• Kommunicera på spanska i tal och skrift kan lösa problem och omsätta idéer i handling på
ett kreativt sätt.

• Lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till
sin egen förmåga.

• Använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande
och lärande.

Konkretiserade mål

Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att

• formulera dig och kommunicera i tal och skrift på spanska.
• använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd under en muntlig
redovisnings av ditt projekt.
• reflektera över några kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av
världen där spanska används.

Undervisningen

Vi kommer att läsa kap 1- 6 från din textbok: GRACIAS
Vi ska arbeta med olika övningar där du ska få möjlighet att träna din läs,hör, skriv och tal förmåga.
Vi kommer att planera tillsammans ett projekt och utgå från följande
frågeställningar:
 Hur designar man en djurpark i ett spansktalande land?
 Vad behöver vi veta om länderna där man talar spanska för att rita en karta?
 Vilka djur skulle du vilja ha?
 Hur kan beskriva djuren på spanska?

Vi ska skapa en karta där du kommer att beskriva fakta om din egen djurpark.
Du kommer att arbeta tillsammans med andra elever i klassen.

Bedömning

Matriser

M2
Bienvenidos al Español

I arbetsområdet bedöms:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
RECEPTION
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av Någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning
PRODUKTION
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst fl yt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
REFLEKTION ÖVER LIVSVILLKOR, SAMHÄLLSFRÅGOR OCH KULTURELLA FÖRETEELSER
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktlig på målspråket några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: