Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska åk 7 - Ropa, Colores y Casas

Skapad 2016-08-21 11:14 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Vi utgår ifrån boken Gracias 7 och arbetar med texterna: El Colegio International, Colores y Casas, Ropa, Las personas en la clase.
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • M2
  Syfte förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Konkretiserade mål

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna;

 • Berätta om dig själv och din familj
 • Kunna namnen på de vanligaste färgerna
 • Kunna namnen på den vanligaste klädesplaggen
 • Kunna lägesprepositionerna som t.ex. höger, vänster, mittemot, sidan om osv.
 • Beskriva personer till utseende och kläder
 • Kunna använda och förklara användningen av de obestämda och bestämda artiklarna
 • Kunna böja regelbundna -ar, -er och -ir verb, samt använda dessa i meningar
 • Förstå hur gentiv fungerar på spanska och hur denna skiljer sig från svenskan
 • Förstå hur adjektivböjning fungerar på spanskan och använda detta i meningar
 • Ha en översikt av de vanligaste oregelbundna verben: ser, estar, tener m.m

Undervisning

Under arbetsområdet kommer vi att arbeta på olika sätt med språket. Vi kommer att läsa texter, lyssna på hörförståelse och arbeta med övningar enskilt och i grupp. Vi kommer att koncentrera oss på hur vi berättar om oss själva och vår familj, hur vi beskriver personer till utseende och kläder, färger och använda lägesprepositioner för att berätta var någon/något befinner sig, dvs höger, vänster, sidan om, framför osv. Under området får ni tillfälle att skriva en kort beskrivning av någon i klassen och att berätta om er själva med hjälp av en utförlig tankekarta. Ni kommer att få träna läsning genom texterna vi läser. Vi kommer att träna hörförståelse regelbundet och ni blir sedan bedömda på en hörförståelse som tar upp alla godbitarna vi sysslat med i samtliga texter i arbetsområdet.

Under området kommer vi att ha en del övningar som går ut på att använda språket spontant tillsammans med andra klasskamrater, bl.a. den sk. frågeduellen. Parallellt med alla ovanstående övningar kommer vi att gå igenom olika grammatiska moment som artiklar, adjektivböjning, genitiv och verbböjning. Detta kommer ni sedan att få visa i olika övningar som vi jobbar med på lektionerna och slutligen i ett prov på onsdagen vecka 49.

Alla bedömningsgrundande uppgifter kommer att ges ut på separat papper. Till några av de bedömningsgrundande uppgifterna kommer vi även att använda oss utav kamratrespons och därmed jobba aktivt med matrisen nedan.

Här hittar ni Spetsspanskans blogg! I denna kommer vi att arbeta på olika sätt: skriva kommentarer och lägga upp färdiga alster. 
http://spetsspanska.blogspot.se


Bedömning

Matriser

M2
Bedömningsmatris i Moderna Språk 7-9, LGR11

Reception

- förståelsen av det man hör och läser på målspråket
1
2
3
LYSSNA
Du kan förstå vanliga ord och enkla fraser i... - tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i... - tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i ... - tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo.
LÄSA
Du kan förstå vanliga ord och enkla fraser i... - korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i... - korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i ... - korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
FÖRSTÅELSE
Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet. Du kan agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet med godtagbart resultat.
Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer. Du kan agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet med tillfredsställande resultat .
Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer. Du kan agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet med gott resultat.

Produktion

- det man själv skriver eller muntligt kan uttrycka på målspråket
1
2
3
TALA - berätta
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
SKRIVA
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

Interaktion

- hur man använder språket tillsammans med andra skriftligt och muntligt
1
2
3
SKRIVA - interagera
I skriftlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
TALA- interagera
I muntlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: