Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gracias kap. 2-3

Skapad 2016-08-21 11:17 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Planering för elever som läser spanska som modernt språk i åk 9 på Lijeborgsskolan.
Grundskola 9 Moderna språk - språkval

Aquí podéis ver todo lo que vamos a aprender en estos dos capítulos y también leer acerca de vuestras evaluaciones.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talat och skrivet språk, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikationen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.

Kopplingar till läroplan

 • M2
  Syfte förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Konkretiserade mål

Under arbetets genomgång ska du utveckla din förmåga att:
LYSNNA:
 • Förstå när någon berättar om vad han/hon gjort.
 • Förstå när någon berättar enkelt om städer, länder och personer.
 • Förstå när någon beskriver och jämför personer och platser.
 • Förstå räkenord upp till en miljon.
LÄSA

 • Förstå texterna i bokens baskapitel.
TALA

 • Berätta om vad du har gjort t.ex under sommaren.
 • Beskriva och jämföra personer och platser.
 • Säga räkneord upp till en miljon.
SKRIVA

 • Skriva om vad du har gjort.
 • Skriva och jämföra städer, länder, personer osv.

Undervisningen

Vi utgår från texterna: Vacaciones El pescador y el turista, Qué sabes del mundo hispánico y Opiniones 1.
Vi kommer att arbeta med olika övningar som hjälper dig att utveckla förmåga din förmåga att förstå, läsa skriva och tala spanska enligt kriterierna som är beskrivna ovanför.
Vi kommer att använda URs material Qué pasa för att hålla oss ajour med det som händer i det spanska världen och även lyssna på musik på spanska.

I grammatiken kommer vi att beröra följande moment:

 • Perfekt
 • Diftongerande verb i presens
 • Komparation


Bedömning

Vi börjar med en diagnos, där jag kan kartlägga dina grundläggande kunskaper i spanska.
Du kommer att skriva en text om vad du har gjort på sommaren och sedan andra små texter om vad du tycker om olika påståenden på spanska.
Vi kommer att bedöma även dina kunskaper under lektionensgång och genom olika små övningar som stenciler eller diktamen.
Slutligen genomför vi ett prov på området.

Matriser

M2
Español åk 9 Gracias kap. 2-3

Reception

• förståelsen av det man hör och läser på målspråket
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
LYSNNA
Du kan förstå vanliga ord och enkla fraser i... • tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i... • tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i ... • tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo.
LÄSA
Du kan förstå vanliga ord och enkla fraser i... • korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i... • korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i ... • korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
FÖRSTÅELSE
Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet. Du kan agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet med godtagbart resultat.
Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer. Du kan agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet med tillfredsställande resultat .
Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer. Du kan agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet med gott resultat.

Produktion

• det man själv skriver eller muntligt kan uttrycka på målspråket
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
TALA
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
SKRIVA
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
TYDLIGHET OCH VARIATION
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av dina egna framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av dina egna framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av dina egna framställningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: