Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och Hälsa åk3

Skapad 2016-08-21 11:26 i Vretaskolan Östhammar
Grundskola 3 Idrott och hälsa
Grovplanering åk3 v::34-40

Innehåll

V:34 Info och lekar inomhus

V:35 orientering-inomhus, enkla kartors uppbyggnad

V:36 orientering - inomhus, passakartan,

V:37 Skoljoggen

V:38 Lekar och samarbete - ute (teori-Allemansrätthttp://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/informationsmaterial/ )

V:39 Lekar och samarbete - ute

V:40 Lekar och samarbete - ute

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: