Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Atom- och kärnfysik åk 9 - ht 16

Skapad 2016-08-21 12:32 i Vallonskolan Östhammar
Här kan du se vad du förväntas kunna efter avslutat avsnitt av atomfysiken.
Grundskola 9 Fysik NO (år 1-3)
Vilka delar består en atom av och vad menas med en isotop? Vem upptäckte radioaktivitet och när? Vad är fission? Och är kärnkraft en del av Sveriges framtid?

Innehåll

Atom- och kärnfysik

Under vecka 33-36 kommer vi att arbeta med atom- och kärnfysik. Ni kommer att göra grupparbeten som ska redovisas muntligt. Vi kommer också debattera kring kärnkraft.

Mål

När vi är klara med avsnittet ska du kunna följande:

 • Förstå hur atomen är uppbyggd av mindre partiklar
 • Veta vad som är gemensamt och skiljer ett ämnes isotoper
 • Känna till viktiga upptäckter och vilka som gjorde dem
 • Veta vad radioaktivitet är
 • Kunna de olika typerna av joniserande strålning
 • Kunna ge exempel på praktisk nytta av strålning
 • Veta hur kärnkraftverk fungerar
 • Känna till vad som hände i Hiroshima och Nagasaki
 • Veta hur olika typer av spektrum bildas
 • Förstå hur olika radioaktiva ämnen bildas
 • Veta hur olika typer av joniserande strålning stoppas
 • Veta något om följderna av kärnkraftsolyckor (Tjernobyl/Fukushima)

Du ska kunna förstå och använda dig av följande begrepp:

 • Elementarpartiklar
 • Isotop
 • Joner
 • Spektrum
 • Halveringstid
 • Sönderfall
 • Strålning
 • Linjespektrum
 • Sönderfallsserie

Arbetssätt

 • Genomgångar
 • Grupparbeten med muntlig presentation
 • Se en dokumentär och debattera om kärnkraft
 • Inlämningsuppgift

 

 

Uppgifter

 • Atomfysik grupparbete

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.
  Fy  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik.
  Fy  7-9
 • Universums utveckling och atomslagens uppkomst genom stjärnornas utveckling.
  Fy  7-9
 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
  Fy  7-9

Matriser

NO Fy
Atom- och kärnfysik åk 9

1
2
3
Diskutera och ta ställning
Kunna ta ställning muntligt och argumentera kring kärnkraft, samt använda andras argument för att bygga vidare.
Du diskuterar utifrån minst en aspekt. Du motiverar ditt svar.
Du diskuterar utifrån minst två aspekter. Du motiverar ditt svar i relation till dessa.
Du diskuterar utifrån minst tre aspekter. Du motiverar ditt svar i relation till dessa.
Söka och granska information
Söka och granska information gällande atomfysik och presentera detta för klassen.
Du kan söka information via olika källor och använder till viss del källkritik. Du kan presentera informationen med viss anpassning för en målgrupp.
Du kan söka information via olika källor och är relativt källkritisk. Du kan presentera informationen med relativt god anpassning för en målgrupp.
Du kan söka information via många olika källor och är källkritisk. Du kan presentera denna information med god anpassning för en specifik målgrupp.
Begrepp, modeller och teorier
Visa på lektioner samt inlämningsfrågor dina kunskaper.
Du har grundläggande kunskaper om atomfysik och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om atomfysik och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om atomfysik och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Fysikaliska modeller, partiklar & strålning
Resonera kring begrepp.
Du använder fysikaliska modeller på ett i huvudsak fungerande sätt för att beskriva och ge exempel på partiklar och strålning.
Du använder fysikaliska modeller på ett fungerande sätt för att förklara och generalisera kring partiklar och strålning.
Du använder fysikaliska modeller på ett väl fungerande sätt för att förklara och generalisera kring partiklar och strålning.
Miljö
Resonera kring människans och strålningens påverkan på miljön
Dessutom för du enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för du utvecklade och relativt underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för du välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: