Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag & Rätt

Skapad 2016-08-21 12:51 i Viktoriaskolan Grundskolor
Grundskola 7 Samhällskunskap
Fram till v.43 kommer klassen i samhällskunskap arbeta med området "Lag & Rätt" där vi går igenom hur Sveriges rättssystem fungerar.

Innehåll

Lag & Rätt 

Period: 

Vi läser området mellan v.34 - v.43

Innehåll: 

SOS samhälle del 2 (lärobok) s. 50 - 75

Gleerups interaktiva läromedel "Utkik samhällskunskap 7-9" (internet) www.gleerupsportal.se

Google presentation (powerpoint) Länk nedan

 https://docs.google.com/presentation/d/1SiAiFvs-p-9OL9skN_V9V3ZoNTYGWedwYx-VII43dR0/edit#slide=id.p

https://docs.google.com/presentation/d/1QMhgG9uAbosT6ecMbrQ9YvG2XC0NnUvKmkZUgQlbSvQ/edit#slide=id.p

Genomförande:

Området kommer att innehålla olika delar och moment där genomgångar, eget arbeta samt grupparbete ingår. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.
  Sh  7-9
 • Sveriges befolkning, dess storlek, sammansättning och geografiska fördelning. Konsekvenser av detta, till exempel socialt, kulturellt och ekonomiskt.
  Sh  7-9
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.
  Sh  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: