Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering värdegrund Babblarna

Skapad 2016-08-21 12:51 i Fågelsångs förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Värdegrunden med hjälp av Babblarna

Innehåll

Pedagogisk planering för Lärkan och Ugglorna

Kunskapsområde:
Värdegrunden med hjälp av Babblarna.

Detta område ska vi jobba med eftersom vi har nya barn i gruppen och för att det ska bli en bra och trygg lärandemiljö för barnen, samt för att involvera de nya barnen i avdelningens "kultur" med Babblarna och för att bygga vidare på de gamla barnens stora intresse för Babblarna.


Mål från läroplanen:

Barnen utvecklar sin förmåga att:

* ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra

* fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler

* uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

 

Det är framförallt delarna i fetstilt som vi kommer att fokusera på under just det här projektet.


Var är vi?
De nya barnen är nya för alla barn, pedagoger och miljön och även de gamla barnen ingår nu i en ny grupp.


Vart ska vi?
* Barnen visar tecken på att de är medvetna om och tar hänsyn till varandra. Exempel på hur detta kan visa sig kan vara att de söker kontakt med varandra (inviter till lek, kramar, tilltalanden, ögonkontakt, visar empati och vill trösta någon som är ledsen, hjälper varandra i olika situationer som att ta på kläder, hämta leksaker till varandra etc.).

* Barnen kommunicerar med varandra på ett respektfullt sätt, vilket kan yttra sig i att de i första hand försöker lösa konflikter själva genom att de till exempel pratar med varandra eller att de i andra hand söker vuxens hjälp vid konflikter istället för att exempelvis slåss eller knuffas. De är dessutom trygga i såväl gruppsammanhang som när de leker själva, vilket kan visa sig genom att de glatt leker själva och med andra barn i gruppen.

* Barnen vågar visa vad de vill och inte vill vid olika situationer genom talat språk eller kroppsspråk. Detta kan ske såväl spontant som tillfrågat och både till vuxna och andra barn.


Hur gör vi?
* Vi delar in barnen i mindre grupper för att de inte ska behöva vänta på sin tur så länge och för att vi lättare ska kunna läsa av deras signaler. Dessutom får barnen en bättre chans att lära känna varandra eftersom det blir en lugnare miljö i den lilla gruppen. Vi gör medvetna val kring hur vi delar in barnen i grupperna beroende på barnantal och aktivitet.

* Vi gör barnen delaktiga bland annat genom att vara lyhörda för deras intressen och utgå ifrån dessa i aktiviteter som vi planerar för barnen.

* Vi kommer att använda Babblarna, som var och en står för olika områden i läroplanen, som redskap för att uppnå målen. Framförallt Doddo kommer att vara frontfigur för temat med värdegrunden eftersom Doddo står för detta område.

* Vi kommer att erbjuda barnen planerade aktiviteter med syfte att uppnå projektets mål, och dessutom kommer projektet även att vara en del av resten av vardagen i både rutinsituationer och den fria leken. Aktiviteter som vi planerar och erbjuder barnen kommer ha fokus på att barnen ska interagera med enskilda individer i gruppen såväl som med gruppen som helhet/att vara en del av gruppen, att få leda och tala inför varandra samt följa och lyssna på varandra, att erfara och diskutera olika sätt att lösa konflikter både vid tillfällen då dessa uppstår och i förebyggande syfte.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: